Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2735-VI ЗУ Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції - Закони України 2014

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукціїСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

встановлені вимоги - вимоги щодо нехарчової продукції (далі - продукція) та її обігу на ринку України, встановлені технічними...


Статья 2. Сфера дії цього Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на відносини щодо: 

здійснення ринкового нагляду за продукцією, що охоплюється встановленими вимогами, крім видів продукції, зазначених у частині п'ятій...


Статья 3. Законодавство України про ринковий нагляд і контроль продукції 

1. Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з цього Закону, Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" ( 2736-17 ), інших...


Статья 4. Мета ринкового нагляду і контролю продукції 

1. Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або...


Статья 5. Основні принципи ринкового нагляду і контролю продукції 

1. Основними принципами ринкового нагляду і контролю продукції є: 

1) пропорційність заходів ринкового нагляду, що вживаються органами ринкового нагляду, рівню загрози суспільним...


Статья 6. Конфіденційність інформації 

1. Органи ринкового нагляду та їх посадові особи забезпечують захист персональних даних та інформації, що відповідно до закону України є комерційною або іншою охоронюваною законом України...


Статья 7. Права суб'єктів господарювання 

1. Суб'єкти господарювання під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції мають право: 

1) вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції,...


Статья 8. Обов'язки суб'єктів господарювання 

1. Обов'язки суб'єктів господарювання під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції встановлюються цим Законом, Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (...


Статья 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ринкового нагляду і контролю продукції 

1. Кабінет Міністрів України: 

1) забезпечує здійснення державної політики у сфері ринкового нагляду і контролю продукції; 

2) спрямовує і координує роботу міністерств, інших...


Статья 10. Органи ринкового нагляду 

1. Ринковий нагляд здійснюється органами ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності. Органи ринкового нагляду становлять єдину систему. 

2. Сфери відповідальності органів...


Статья 11. Повноваження органів ринкового нагляду 

1. З метою здійснення ринкового нагляду органи ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності: 

1) беруть участь у реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду; 

2)...


Статья 12. Органи, що здійснюють контроль продукції 

1. Контроль продукції здійснюється органами доходів і зборів. 

2. У процесі здійснення контролю продукції органи доходів і зборів взаємодіють між собою, з органами ринкового нагляду,...


Статья 13. Повноваження органів доходів і зборів щодо здійснення контролю продукції 

1. З метою здійснення контролю продукції органи доходів і зборів: 

1) беруть участь у реалізації державної політики у сфері контролю продукції; 

2) беруть участь у розробленні...


Статья 15. Права посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд 

1. Посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд, мають право: 

1) проводити у випадках і порядку, визначених цим Законом, документальні перевірки та обстеження зразків продукції,...


Статья 16. Права посадових осіб, які здійснюють контроль продукції 

1. Посадові особи, які здійснюють контроль продукції, мають право: 

1) проводити у випадках і порядку, визначених цим Законом, документальні перевірки та вибіркові обстеження зразків...


Статья 17. Обов'язки посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції 

1. Посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції, зобов'язані: 

1) додержуватися вимог цього Закону, Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"...


Статья 18. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції 

1. Посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції, є незалежними у здійсненні повноважень та керуються при цьому Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, виданими...


Статья 19. Заходи правового та соціального захисту посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції 

1. У разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням повноважень, посадовій особі, яка здійснює ринковий нагляд, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі від...


Статья 20. Планування діяльності щодо здійснення ринкового нагляду 

1. Ринковий нагляд здійснюється відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно затверджуються органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності. 

2....


Статья 21. Оцінка ринкового нагляду 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, раз на три роки проводить оцінку ринкового нагляду. 

2....


Статья 22. Заходи ринкового нагляду 

1. Заходами ринкового нагляду є: 

1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування); 

2) обмежувальні (корегувальні)...


Статья 23. Порядок проведення перевірок характеристик продукції 

1. Під час перевірок характеристик продукції проводяться документальні перевірки, у разі необхідності - обстеження зразків продукції, а за наявності підстав вважати, що продукція є небезпечною,...


Статья 24. Особливості проведення перевірок характеристик продукції у її розповсюджувачів 

1. Органи ринкового нагляду проводять перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів: 

1) планові - згідно із секторальними планами ринкового нагляду; 

2)...


Статья 25. Особливості проведення перевірок характеристик продукції у її виробників 

1. Органи ринкового нагляду проводять перевірки характеристик продукції у її виробників: 

1) якщо за результатами перевірки характеристик продукції у її розповсюджувача є підстави...


Статья 26. Особливості проведення перевірок характеристик продукції за місцем проведення ярмарків, виставок, показів та іншої демонстрації продукції 

1. У разі якщо законами України або виданими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами (у тому числі технічними регламентами), в яких містяться вимоги щодо продукції та її надання на...


Статья 27. Відбір зразків продукції і проведення їх експертизи (випробування) 

1. Відбір зразків продукції здійснюється за умови повного відшкодування власнику такої продукції їх вартості. 

2. Відбір зразків продукції і проведення їх експертизи (випробування)...


Статья 28. Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка становить серйозний ризик 

1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція становить серйозний ризик, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої...


Статья 29. Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, у тому числі якщо порушено вимоги щодо застосування та нанесення Національного знака відповідності, складання декларації про відповідність, надання технічної документації 

1. У разі якщо органом ринкового нагляду встановлено, що продукція не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону), орган ринкового нагляду невідкладно...


Статья 30. Обмеження надання продукції на ринку 

1. Обмеження надання продукції на ринку здійснюються шляхом: 

1) приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами (згідно з частинами першою і третьою статті 29 цього...


Статья 31. Заборона надання продукції на ринку 

1. Заборона надання продукції на ринку (введення в обіг або розповсюдження продукції) застосовується органами ринкового нагляду у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про...


Статья 32. Вилучення продукції з обігу та її відкликання 

1. Вилучення продукції з обігу чи її відкликання застосовується у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" ( 2736-17 ), щодо...


Статья 33. Порядок прийняття рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів 

1. Обмежувальні (корегувальні) заходи запроваджуються відповідними рішеннями органів ринкового нагляду. 

2. Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів ( z1096-12 )можуть...


Статья 34. Контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів 

1. З метою контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів органи ринкового нагляду: 

1) аналізують повідомлення про виконання цих рішень, надані...


Статья 35. Попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, що становить продукція 

1. З метою зменшення ризику суспільним інтересам і запобігання завданню іншої шкоди органи ринкового нагляду вживають заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про...


Статья 36. Оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб 

1. Рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства України. 

Розділ V ЗДІЙСНЕННЯ...


Статья 37. Засади здійснення контролю продукції 

1. Контроль продукції здійснюється щодо продукції, заявленої у режим імпорту, реімпорту або будь-який інший митний режим, що передбачає вільний обіг цієї продукції на митній території...


Статья 38. Призупинення митного оформлення продукції за результатами контролю продукції 

1. Орган доходів і зборів призупиняє митне оформлення продукції, пред'явленої для митного контролю та митного оформлення, у разі якщо за результатами документальної перевірки та/або вибіркового...


Статья 39. Випуск продукції, митне оформлення якої було призупинено за результатами контролю продукції 

1. Якщо протягом трьох робочих днів з дня призупинення митного оформлення продукції орган доходів і зборів, що призупинив митне оформлення, не одержить від відповідного органу ринкового нагляду...


Статья 40. Заходи щодо продукції, митне оформлення якої було призупинено за результатами контролю продукції 

1. Якщо орган ринкового нагляду, якому надано повідомлення про призупинення митного оформлення продукції, встановив, що ця продукція становить серйозний ризик, він вживає заходів щодо заборони...


Статья 41. Обмін інформацією про продукцію, що становить серйозний ризик 

1. З метою обміну між органами виконавчої влади інформацією про продукцію, що становить серйозний ризик, відповідно до Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" ( 2736-17 )...


Статья 42. Національна інформаційна система ринкового нагляду 

1. Національна інформаційна система ринкового нагляду створюється та функціонує з метою автоматизованої підтримки заходів ринкового нагляду і контролю продукції. 

2. Національна...


Статья 43. Фінансування діяльності із здійснення ринкового нагляду і контролю продукції 

1. Ринковий нагляд і контроль продукції фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. 

2. Кошти міжнародної технічної допомоги можуть залучатися для: 

1) забезпечення...


Статья 44. Відповідальність суб'єктів господарювання 

1. Суб'єкти господарювання за порушення цього Закону несуть згідно з законами України цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. 

2. До особи, яка ввела продукцію в обіг...


Статья 45. Підстави звільнення суб'єктів господарювання від відповідальності 

1. Виробник, уповноважений представник, імпортер або інша особа, яка відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, не несе відповідальності, встановленої статтею 44...


Статья 46. Відповідальність посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції 

1. Посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність, встановлену законами...


Статья 47. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення безпечності продукції, здійснення ринкового нагляду і контролю продукції 

1. Органи ринкового нагляду та органи доходів і зборів співпрацюють з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями з питань, пов'язаних із забезпеченням безпечності...


Статья 48. Міжнародні договори 

1. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються вимоги...


Статья 188-37. Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів щодо проведення перевірки, ненадання їм передбаченої законодавством інформації чи надання...


Статья 244-19. Органи ринкового нагляду 

Органи ринкового нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (стаття...


Статья 227. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції 

Умисне введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами,...


Статья 681-1. Правові наслідки відкликання товару у покупця 

1. У разі якщо виготовлювач товару відповідно до закону відкликає його у покупця, покупець має право вимагати від продавця або виготовлювача за своїм вибором: 

1) безоплатного усунення...


Статья 36. Державний ринковий нагляд і контроль продукції 

З метою контролю за додержанням виробниками та постачальниками вимог технічних регламентів здійснюються державний ринковий нагляд і контроль продукції. 

Організація та порядок здійснення...