Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів від 23.12.1993 № 3781-XII ЗУ Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів - Закони України 2014

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органівСтатья 1. Завдання Закону 

Цей Закон встановлює систему особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню...


Статья 2. Основні поняття 

У цьому Законі вживаються такі поняття: 

1. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,...


Статья 3. Права працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів щодо заходів державного захисту 

Відповідно до законодавства України працівники суду і правоохоронних органів та їх близькі родичі мають право: 

а) застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю...


Статья 4. Правова основа захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів 

Правовою основою захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, Кримінальний ( 2341-14 ) та Кримінальний...


Статья 5. Види спеціальних заходів забезпечення безпеки 

Для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів, недоторканності житла, а також збереження їх майна з урахуванням конкретних обставин можуть...


Статья 6. Особиста охорона, охорона житла і майна 

1. В разі встановлення даних, що свідчать про реальну небезпеку посягання на осіб, зазначених у статті 2, вживаються заходи щодо особистої охорони працівників суду і правоохоронних органів та...


Статья 7. Видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку 

Залежно від ступеня загрози для життя і здоров'я працівнику суду або правоохоронного органу та його близьким родичам з дотриманням вимог чинного законодавства можуть видаватися зброя,...


Статья 8. Використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів 

В разі загрози вчинення насильства або інших протиправних дій щодо осіб, взятих під захист, за письмовими заявами або згодою цих осіб може проводитися прослуховування телефонних та інших...


Статья 9. Тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку 

У разі необхідності працівник суду або правоохоронного органу, його неповнолітні діти та інші близькі родичі можуть бути за їх згодою тимчасово розміщені у місцях, що гарантують їх безпеку, в...


Статья 10. Забезпечення конфіденційності даних про осіб, взятих під захист 

За рішенням органів, що забезпечують безпеку, прийнятим відповідно до їх компетенції, може бути накладено тимчасову або постійну заборону на видачу відомостей про місце проживання осіб, взятих...


Статья 11. Переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, зміна зовнішності і переселення в інше місце проживання 

За клопотанням або за згодою осіб, взятих під захист, якщо їх безпека не може бути забезпечена іншими заходами, вони тимчасово або постійно переводяться на іншу роботу, направляються на...


Статья 12. Порядок здійснення заходів безпеки 

Вирішення питань переселення в інше місце проживання, надання жилої площі, матеріальної допомоги в розмірі мінімальної заробітної плати чи посадового окладу за попереднім місцем роботи...


Статья 13. Підстави і приводи для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки 

1. Підставою для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки осіб, зазначених у статті 2 цього Закону, є дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров'ю або...


Статья 14. Органи, які приймають рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки 

Рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки приймають: 

а) керівники органів внутрішніх справ - щодо захисту працівників відповідного органу внутрішніх справ,...


Статья 15. Органи, які здійснюють заходи забезпечення безпеки 

1. Здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів та їх близьких родичів покладається: 

а) щодо...


Статья 16. Порядок прийняття рішення про застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки 

Органи, які приймають рішення про забезпечення безпеки відповідно до статті 14 цього Закону, одержавши заяву (повідомлення) про загрозу безпеці осіб, зазначених у статті 2 цього Закону,...


Статья 17. Обов'язок щодо виконання рішень про забезпечення безпеки осіб, взятих під захист 

Рішення органів, які приймаються згідно з цим Законом, про вжиття спеціальних заходів щодо працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів є обов'язковими для виконання...


Статья 18. Права та обов'язки органів, які забезпечують безпеку осіб, взятих під захист 

1. Орган, який приймає рішення про застосування заходів безпеки, має право: 

а) витребувати необхідні матеріали та одержувати пояснення без провадження слідчих дій за заявами і...


Статья 19. Права та обов'язки осіб, взятих під захист 

1. Особа, щодо якої прийнято рішення про застосування спеціальних заходів безпеки, має право: 

а) знати про заходи безпеки, які застосовуються щодо неї; 

б) вимагати...


Статья 20. Скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки 

Підставою для скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки може бути: 

а) закінчення строку конкретного заходу забезпечення безпеки; 

б) усунення...


Статья 21. Відповідальність за невжиття заходів безпеки 

Неприйняття рішень, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обгрунтованих рішень, невжиття відповідних заходів безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів...


Статья 22. Відповідальність за розголошення відомостей про заходи безпеки 

1. Розголошення відомостей про заходи безпеки особами, які прийняли рішення про забезпечення заходів безпеки, або особами, які їх здійснюють, тягне за собою дисциплінарну відповідальність, а у...


Статья 23. Майнова відповідальність особи, взятої під захист 

1. У випадках умисного невиконання або неналежного виконання законних вимог органу, який здійснює заходи захисту, особа, взята під захист, зобов'язана відшкодувати відповідно до законодавства...


Статья 24. Контроль і нагляд за виконанням законодавства про захист працівників суду і правоохоронних органів 

{ Назва статті 24 в редакції Закону N 721-VII ( 721-18 ) від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014; в редакції Закону N 767-VII ( 767-18 ) від...