Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Державний земельний кадастр від 07.07.2011 № 3613-VI ЗУ Про Державний земельний кадастр - Закони України 2014

Про Державний земельний кадастрСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах...


Статья 2. Мета ведення Державного земельного кадастру 

Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при: 

регулюванні...


Статья 3. Принципи Державного земельного кадастру 

Державний земельний кадастр базується на таких основних принципах: 

обов'язковості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про всі його об'єкти; 

єдності методології...


Статья 4. Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру 

Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру, здійснюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ), цього...


Статья 5. Загальні засади ведення Державного земельного кадастру 

1. Ведення Державного земельного кадастру здійснюється шляхом: 

створення відповідної державної геодезичної та картографічної основи, яка визначається та надається відповідно до цього...


Статья 6. Система органів Державного земельного кадастру 

1. Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

{ Частина...


Статья 7. Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру 

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать: 

нормативно-правове забезпечення у сфері...


Статья 8. Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру 

1. Геодезичною основою для Державного земельного кадастру є державна геодезична мережа. 

2. Картографічною основою Державного земельного кадастру є карти (плани), що складаються у формі...


Статья 9. Державний кадастровий реєстратор 

1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну...


Статья 10. Об'єкти Державного земельного кадастру 

1. Об'єктами Державного земельного кадастру є: 

землі в межах державного кордону України; 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць; 

обмеження у...


Статья 11. Вимоги до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру 

1. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру під час внесення їх до Державного земельного кадастру мають відповідати існуючим характеристикам об'єктів у натурі (на місцевості),...


Статья 12. Склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України 

1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон України: 

графічне зображення державного кордону України; 

повні назви суміжних іноземних...


Статья 13. Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць 

1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і...


Статья 14. Склад відомостей Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про обмеження у використанні земель: 

вид; 

опис меж; 

площа; 

зміст обмеження; 

опис...


Статья 15. Відомості про земельні ділянки 

1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки: 

кадастровий номер; 

місце розташування; 

опис меж; 

площа; 

міри ліній...


Статья 16. Кадастровий номер земельної ділянки 

1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер. 

2. Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у...


Статья 17. Склад відомостей Державного земельного кадастру про кадастрове зонування земель в межах території України 

1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про кадастрове зонування земель в межах території України: 

номери кадастрових зон та кварталів; 

опис меж...


Статья 18. Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру 

1. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є: 

індексні кадастрові карти (плани) України, Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл,...


Статья 19. Класифікатори, довідники та бази даних, необхідні для ведення Державного земельного кадастру 

1. Для ведення Державного земельного кадастру використовуються класифікатори, довідники та бази даних, які ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 20. Статус відомостей Державного земельного кадастру 

1. Відомості Державного земельного кадастру є офіційними. 

2. Внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру є...


Статья 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру 

1. Відомості про межі земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру: 

на підставі відповідної документації із землеустрою щодо формування земельних ділянок - у випадках,...


Статья 22. Вимоги до документів, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру 

1. Документи, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, мають відповідати таким вимогам: 

текст документів має бути написаний розбірливо; 

...


Статья 23. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру 

1. Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що здійснює внесення таких відомостей, також у...


Статья 24. Державна реєстрація земельної ділянки 

1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку. 

2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за...


Статья 25. Поземельна книга 

1. Поземельна книга є документом Державного земельного кадастру, який містить такі відомості про земельну ділянку: 

а) кадастровий номер; 

б) площа; 

в) місцезнаходження...


Статья 26. Внесення відомостей до Поземельної книги 

1. При відкритті Поземельної книги відомості до неї вносяться на підставі документації, яка подана для державної реєстрації земельної ділянки (крім відомостей про власників та користувачів...


Статья 27. Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж 

1. У разі поділу або об'єднання земельних ділянок запис про державну реєстрацію земельної ділянки та кадастровий номер земельної ділянки скасовуються, а Поземельна книга на таку земельну...


Статья 28. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель 

1. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель здійснюється у формі: 

державної реєстрації обмежень у використанні земель; 

внесення...


Статья 29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок 

1. Відомості про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок, вносяться до Державного земельного кадастру до здійснення державної реєстрації цих прав. 

Відомості...


Статья 30. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав 

1. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки надає органу державної реєстрації прав інформацію про: 

державну...


Статья 31. Інформаційна взаємодія Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем 

Для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем Кабінет Міністрів України затверджує Порядок...


Статья 32. Порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами 

1. Відомості про межі державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних...


Статья 33. Облік кількості та якості земель 

1. Облік земель у Державному земельному кадастрі здійснюється за кількістю та якістю земель і земельних угідь. 

2. Облік кількості земель та якості земельних угідь ведеться щодо...


Статья 34. Кадастровий план земельної ділянки 

1. На кадастровому плані земельної ділянки відображаються: 

площа земельної ділянки; 

зовнішні межі земельної ділянки (із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників,...


Статья 35. Кадастрова карта (план) 

1. Кадастрова карта (план) ведеться для актуалізованого відображення у часі об'єктів Державного земельного кадастру у межах кадастрового кварталу, кадастрової зони, у цілому в межах території...


Статья 36. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру 

1. На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру про: 

...


Статья 37. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру 

1. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки...


Статья 38. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру 

1. Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі: 

витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного...


Статья 39. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру 

1. Виконавці робіт із землеустрою та землеоціночних робіт, посадові особи, які здійснюють формування та/або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об'єкти Державного...


Статья 40. Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру 

1. Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також за рахунок справляння плати за внесення...


Статья 41. Плата за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру 

1. За внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата. 

Внесення відомостей до...


Статья 53-6. Порушення законодавства про Державний земельний кадастр 

Порушення встановлених законом строків внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, вимагання не передбачених законом документів для внесення відомостей до...


Статья 79-1. Формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав 

1. Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї...


Статья 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку 

1. На використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження. 

Право власності на земельну ділянку може бути обтяжено правами інших осіб. 

2....


Статья 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель 

1. Обтяження прав на земельну ділянку встановлюється законом або актом уповноваженого на це органу державної влади, посадової особи, або договором шляхом встановлення заборони на користування...


Статья 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку 

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ); 

є) пункт...


Статья 196. Склад відомостей Державного земельного кадастру 

Склад відомостей Державного земельного кадастру визначається законом. 


Статья 197. Кадастрове зонування 

Кадастровим зонуванням є встановлення меж кадастрових зон і кварталів"; 


Статья 202. Державна реєстрація земельних ділянок 

1. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у Державному земельному кадастрі в порядку, встановленому Законом. 


Статья 203. Облік кількості та якості земель 

1. Облік кількості земель - відображення у відомостях і документах даних, які характеризують кожну земельну ділянку, а також землі за площею та складом земельних угідь, розподіл земель за...


Статья 204. Ведення Державного земельного кадастру 

Ведення Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до закону"; 

и) у тексті Кодексу ( 2768-14 ) слова "адміністративно-територіальне утворення" у всіх відмінках і числах...


Статья 55-1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

Встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів. 

Технічна...


Статья 56. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) технічне завдання на складання документації, затверджене...


Статья 28-1. Взаємодія органу державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру 

1. Орган державної реєстрації прав надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про: 

1) суб'єкта права власності на земельну ділянку: 

для...