Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державно-приватне партнерство від 01.07.2010 № 2404-VI ЗУ Про державно-приватне партнерство - Закони України 2014

Про державно-приватне партнерствоСтатья 1. Визначення та ознаки державно-приватного партнерства 

1. Державно-приватне партнерство - співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого...


Статья 2. Правові засади державно-приватного партнерства 

1. Правовими засадами державно-приватного партнерства є Конституція України ( 254к/96-ВР ), Цивільний кодекс України ( 435-15 ), Господарський кодекс України ( 436-15 ), цей Закон, інші...


Статья 3. Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства 

1. До основних принципів здійснення державно-приватного партнерства належать: 

рівність перед законом державних та приватних партнерів; 

заборона будь-якої...


Статья 4. Сфери застосування державно-приватного партнерства 

1. Державно-приватне партнерство застосовується в таких сферах: 

пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування, крім таких, що здійснюються на умовах угод про...


Статья 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства 

1. У рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися договори про: 

концесію; 

...


Статья 6. Здійснення державних закупівель у рамках державно-приватного партнерства 

1. Державні закупівлі у рамках державно-приватного партнерства здійснюються відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. 

2. Іноземні...


Статья 7. Об'єкти державно-приватного партнерства 

1. Об'єкти державно-приватного партнерства - об'єкти, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим. 

2. Об'єктами...


Статья 8. Використання земельних ділянок для здійснення державно-приватного партнерства 

1. У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства необхідне користування земельною ділянкою, державний партнер забезпечує приватному партнеру можливість використання такої ділянки...


Статья 9. Джерела фінансування державно-приватного партнерства 

1. Фінансування державно-приватного партнерства може здійснюватися за рахунок: 

фінансових ресурсів приватного партнера; 

фінансових ресурсів, запозичених в...


Статья 10. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства 

1. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності готуються відповідними органами виконавчої влади або особами, які відповідно до цього Закону...


Статья 11. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства 

1. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією, проводяться шляхом: 

детального обґрунтування...


Статья 12. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства 

1. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства проводиться за результатами аналізу: 

економічних та фінансових...


Статья 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства 

1. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера...


Статья 14. Визначення приватного партнера 

1. Визначення приватного партнера для укладення договору (договорів) у рамках державно-приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених...


Статья 15. Засади проведення конкурсу з визначення приватного партнера 

1. Під час прийняття рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначаються: 

строк здійснення...


Статья 16. Оприлюднення інформації про результати проведення конкурсу з визначення приватного партнера 

1. Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства не підлягають розголошенню до дня визначення...


Статья 17. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу 

1. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється органом, який відповідно до статті 13 цього Закону прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства з...


Статья 18. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства 

1. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства може надаватися: 

шляхом надання державних гарантій, гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого...


Статья 19. Правовий режим інвестиційної та господарської діяльності іноземного приватного партнера 

Для іноземних приватних партнерів, які здійснюють в Україні державно-приватне партнерство, встановлюється національний правовий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, крім...


Статья 20. Гарантії прав приватних партнерів 

1. Держава гарантує додержання встановлених законодавством України умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов'язаної з виконанням договорів, укладених у рамках...


Статья 21. Контроль за виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства 

1. Контроль за виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, здійснюють центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, інші державні...


Статья 22. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства

{ Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну...