Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державну допомогу сім'ям з дітьми від 21.11.1992 № 2811-XII ЗУ Про державну допомогу сім'ям з дітьми - Закони України 2014

Про державну допомогу сім'ям з дітьмиСтатья 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу 

Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами...


Статья 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі 

У цьому Законі поняття і терміни вживаються у такому значенні: 

дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої...


Статья 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми 

Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми: 

1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; 

2) допомога при народженні...


Статья 4. Джерела покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми 

Покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. 

Порядок покриття...


Статья 5. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми 

Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначають і виплачують органи...


Статья 6. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми 

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. За наявності письмової заяви особи, яка претендує...


Статья 7. Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами 

Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного...


Статья 8. Умови надання і тривалість виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами 

Підставою для призначення жінкам допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана в установленому порядку довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка: 

з...


Статья 9. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25...


Статья 10. Право на допомогу при народженні дитини 

Допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.

{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними...


Статья 11. Умови призначення допомоги при народженні дитини { Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 } 

Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини. Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки. {...


Статья 12. Розмір допомоги при народженні дитини 

Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36...


Статья 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини 

Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського...


Статья 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини 

Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини. 

У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. 

...


Статья 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини 

Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для...


Статья 16. Право на допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського...


Статья 17. Підстави призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на підставі рішення про встановлення опіки чи піклування.

{ Стаття 17 в редакції Закону N 269-VI ( 269-17 )...


Статья 18. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. 

У разі коли на дитину...


Статья 18-1. Право на допомогу на дітей одиноким матерям 

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини,...


Статья 18-2. Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям 

Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної...


Статья 18-3. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям 

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у...


Статья 18-4. Умови, за яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється або призупиняється 

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у разі: 

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 

позбавлення отримувача допомоги волі за...


Статья 21. Відповідальність підприємств, установ та організацій за недостовірність даних і документів, виданих для призначення державної допомоги 

Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, мають право у разі потреби перевіряти обгрунтованість видачі та достовірність відповідних документів, поданих...


Статья 22. Відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для призначення державної допомоги 

Одержувачі державної допомоги зобов'язані повідомляти органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, про зміну всіх обставин, що впливають на виплату допомоги. 

...


Статья 23. Оскарження рішення органу, що призначає державну допомогу 

Рішення органу, що призначає і здійснює виплату державної допомоги, може бути оскаржено у вищестоящих органах виконавчої влади або у судовому порядку. 


Статья 24. Відповідальність органів, що призначають і здійснюють виплату допомоги сім'ям з дітьми 

Посадові особи, винні у порушенні законодавства про державну допомогу сім'ям з дітьми, несуть відповідальність згідно з законом. 

Розділ VIII 

ПРИКІНЦЕВІ...