Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державну експертизу землевпорядної документації від 17.06.2004 № 1808-IV ЗУ Про державну експертизу землевпорядної документації - Закони України 2014

Про державну експертизу землевпорядної документаціїСтатья 1. Поняття державної експертизи землевпорядної документації 

Державна експертиза землевпорядної документації (далі - державна експертиза) - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх...


Статья 2. Правова основа державної експертизи землевпорядної документації 

Правову основу державної експертизи землевпорядної документації складають Конституція України ( 254к/96-ВР ), Земельний кодекс України ( 2768-14 ), Закон України "Про землеустрій" ( 858-15 ),...


Статья 3. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини, що виникають при проведенні державної експертизи землевпорядної документації. 

Дія цього Закону не поширюється на регулювання відносин, пов'язаних із...


Статья 4. Завдання державної експертизи 

Основними завданнями державної експертизи є: 

організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів експертизи; 

перевірка відповідності об'єктів державної...


Статья 5. Принципи державної експертизи 

Основними принципами державної експертизи є: 

законність; 

незалежність і компетентність при проведенні державної експертизи; 

об'єктивність досліджень...


Статья 6. Об'єкти державної експертизи 

Об'єктами державної експертизи є документація із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріали і документація державного земельного...


Статья 7. Суб'єкти державної експертизи 

Суб'єктами державної експертизи є замовники та виконавці. 

Замовниками державної експертизи є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, землевласники,...


Статья 8. Форми державної експертизи 

Державна експертиза проводиться в обов'язковій, вибірковій та добровільній формах. 


Статья 9. Обов'язкова державна експертиза 

Обов'язковій державній експертизі підлягають: 

загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель; 

схеми землеустрою і...


Статья 10. Вибіркова державна експертиза 

Вибіркова державна експертиза проводиться за ініціативою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи щодо об'єктів, які не підлягають обов'язковій...


Статья 11. Добровільна державна експертиза 

Добровільна державна експертиза проводиться за ініціативою замовника або розробника об'єкта експертизи щодо об'єктів, які не підлягають обов'язковій державній експертизі. 


Статья 12. Види державної експертизи 

Об'єкти державної експертизи можуть передаватися на первинну, повторну та додаткову державні експертизи. 


Статья 13. Первинна державна експертиза 

Первинна державна експертиза передбачає проведення всіх необхідних заходів у процесі підготовки обґрунтованого висновку державної експертизи щодо об'єктів державної експертизи. 


Статья 14. Повторна державна експертиза 

Повторна державна експертиза проводиться: 

у разі одержання негативного висновку первинної державної експертизи щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній...


Статья 15. Додаткова державна експертиза 

Додаткова державна експертиза проводиться щодо об'єктів, по яких здійснено державну експертизу і щодо яких відкрилися нові відомості чи обставини, що не були належним чином відображені їх...


Статья 16. Органи, що здійснюють регулювання у сфері державної експертизи 

Регулювання у сфері державної експертизи здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 17. Повноваження Верховної Ради України у сфері державної експертизи 

До повноважень Верховної Ради України у сфері державної експертизи належать: 

прийняття законів у сфері державної експертизи; 

визначення засад державної політики у...


Статья 18. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної експертизи 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері державної експертизи належать: 

забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи; { Абзац другий статті 18...


Статья 19. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад у сфері державної експертизи 

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад у сфері державної експертизи належать: 

забезпечення реалізації державної політики у сфері...


Статья 20. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій у сфері державної експертизи 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій у сфері державної експертизи належать: 

забезпечення реалізації державної політики у...


Статья 21. Повноваження сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної експертизи 

До повноважень сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної експертизи належать: 

забезпечення реалізації державної політики у...


Статья 22. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи 

Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 

До...


Статья 22-1. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної експертизи 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать: 

здійснення нормативно-правового...


Статья 23. Експерт державної експертизи 

Експертом державної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації, а також...


Статья 24. Права експерта державної експертизи 

Експерт державної експертизи має право: 

одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення державної експертизи; 

брати участь у проведенні...


Статья 25. Обов'язки експерта державної експертизи 

Експерт державної експертизи зобов'язаний: 

дотримуватися встановлених строків та порядку проведення державної експертизи, відслідковувати відповідність об'єктів державної...


Статья 26. Гарантії незалежності експерта державної експертизи 

Незалежність експерта державної експертизи забезпечується: 

проведенням державної експертизи у встановленому законом порядку; 

свободою вибору форм і методів...


Статья 27. Права замовників державної експертизи 

Замовники державної експертизи мають право: 

надавати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері державної експертизи при здійсненні ним державної експертизи...


Статья 28. Обов'язки замовників державної експертизи 

Замовники державної експертизи зобов'язані: 

подавати необхідні матеріали та документацію для здійснення обов'язкової державної експертизи; 

надавати в разі...


Статья 29. Права розробників об'єктів державної експертизи 

Розробники об'єктів державної експертизи мають право: 

надавати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері державної експертизи письмові чи усні пояснення,...


Статья 30. Обов'язки розробників об'єктів державної експертизи 

Розробники об'єктів державної експертизи зобов'язані: 

передавати об'єкти на державну експертизу; 

сприяти спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері...


Статья 31. Ініціювання проведення державної експертизи 

Обов'язкова державна експертиза проводиться за клопотанням (заявами) замовників чи розробників об'єктів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів - також за клопотанням...


Статья 32. Проведення державної експертизи 

Державна експертиза проводиться шляхом розгляду документації та матеріалів, а за необхідності - шляхом проведення обстежень у натурі (на місцевості). 

При проведенні державної...


Статья 33. Процедура проведення державної експертизи 

Проведення державної експертизи передбачає експертне дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та підготовку обґрунтованого та об'єктивного експертного...


Статья 34. Строки проведення державної експертизи 

Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері...


Статья 35. Висновки державної експертизи 

Результатом проведення державної експертизи є висновок державної експертизи. 

Висновки державної експертизи повинні містити оцінку допустимості та можливості прийняття рішення...


Статья 36. Термін дії висновків державної експертизи 

Позитивний висновок державної експертизи дійсний протягом строку дії об'єкта державної експертизи, але не більше трьох років від дня його видачі. 

Якщо у строк, встановлений...


Статья 37. Спростування висновків державної експертизи 

Замовники або розробники об'єктів державної експертизи, заінтересовані у спростуванні висновків державної експертизи або їх окремих положень, подають обґрунтоване клопотання (заяву) про це до...


Статья 38. Оскарження рішень, прийнятих на підставі скасованих та визнаних недійсними висновків державної експертизи 

Рішення, прийняті відповідними органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування на підставі висновків державної експертизи, що скасовані або визнані недійсними, можуть бути в...


Статья 39. Фінансування державної експертизи 

Державна експертиза здійснюється за рахунок коштів замовника державної експертизи у випадках, визначених законом. 

Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в...


Статья 40. Правопорушення у сфері державної експертизи 

Правопорушеннями у сфері державної експертизи є: 

надання свідомо неправдивих відомостей про об'єкти державної експертизи; 

підготовка свідомо неправдивих висновків...


Статья 41. Міжнародне співробітництво у сфері державної експертизи 

Співробітництво України з іншими державами у сфері державної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних договорів України. 


Статья 42. Міжнародні договори у сфері державної експертизи 

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов\'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачаються цим Законом, то застосовуються правила...