Статья 7. Закона України Про державну геологічну службу України
Державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр{ Назва статті 7 в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

З метою наукового забезпечення геологічного вивчення надр центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, може створювати науково-дослідні установи та організації, що діють на підставі статутів або положень, затверджених відповідно до законодавства України.  

{ Частину другу статті 7 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

Залежно від характеру виконуваних робіт і досліджень державні підприємства, діяльність яких спрямована на геологічне вивчення надр, відносяться до категорії стратегічно важливих, їм надається статус казенних та їх майно не підлягає приватизації. 

Статути (положення) про державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, затверджуються згідно із законодавством України.

{ Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

{ Частину п'яту статті 7 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

{ Частину шосту статті 7 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

{ Частину сьому статті 7 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

{ Частину восьму статті 7 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

Кабінет Міністрів України затверджує порядок розпорядження геологічною інформацією.

{ Частина дев'ята статті 7 в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

{ Частину десяту статті 7 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

{ Частину одинадцяту статті 7 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

Другие статьи закона