Про державну контрольно-ревізійну службу в УкраїніСтатья 1. Орган державного фінансового контролю в Україні 

Здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового...


Статья 2. Головні завдання органу державного фінансового контролю 

Головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших...


Статья 3. Державний фінансовий аудит 

Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та...


Статья 4. Інспектування 

Інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської...


Статья 5. Перевірка державних закупівель 

Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом державного...


Статья 6. Фінансування органу державного фінансового контролю 

Видатки на утримання органу державного фінансового контролю фінансуються з державного бюджету.

{ Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }


Статья 7. Координація діяльності органу державного фінансового контролю з іншими контролюючими органами 

Орган державного фінансового контролю координує свою діяльність з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, фінансовими органами, органами доходів і зборів, іншими...


Статья 8. Основні функції органу державного фінансового контролю 

Орган державного фінансового контролю: 

1) здійснює державний фінансовий контроль та контроль за: 

виконанням функцій з управління об’єктами державної власності; 

цільовим...


Статья 10. Права органу державного фінансового контролю 

Органу державного фінансового контролю надається право: { Абзац перший статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 

1) перевіряти в ході...


Статья 11. Проведення ревізій органами державного фінансового контролю 

Плановою виїзною ревізією вважається ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за місцезнаходженням такої юридичної...


Статья 12. Обов'язки і відповідальність службових осіб органу державного фінансового контролю 

Службові особи органів державного фінансового контролю зобов'язані суворо додержувати Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ і...


Статья 13. Розгляд скарг на дії посадових осіб органу державного фінансового контролю 

Дії або бездіяльність посадових осіб органу державного фінансового контролю можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку. 

Орган державного фінансового контролю...


Статья 14. Взаємовідносини органу державного фінансового контролю з правоохоронними органами  

( Частину першу статті 14 виключено на підставі Закону N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005 )  

( Частину другу статті 14 виключено на підставі Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від...


Статья 15. Правове становище службових осіб органу державного фінансового контролю 

Службові особи органу державного фінансового контролю є представниками органів виконавчої влади.

{ Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 )...


Статья 16. Правовий захист службових осіб органу державного фінансового контролю 

Службова особа органу державного фінансового контролю при виконанні своїх службових обов'язків перебуває під захистом закону. 

Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та...


Статья 17. Державне страхування та відшкодування заподіяної шкоди у разі загибелі або каліцтва службової особи органу державного фінансового контролю 

У разі загибелі службової особи органу державного фінансового контролю у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі...