Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV ЗУ Про Державну кримінально-виконавчу службу України - Закони України 2014

Про Державну кримінально-виконавчу службу УкраїниСтатья 1. Завдання Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. На Державну кримінально-виконавчу службу України покладається завдання щодо здійснення державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

{ Частина перша статті 1 із змінами,...


Статья 2. Основні принципи діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Основними принципами діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є: 

1) законність; 

2) повага та дотримання прав і свобод людини та громадянина; 

3)...


Статья 3. Правова основа діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Правовою основою діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей та інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів...


Статья 4. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України та забезпечення прав і свобод людини та громадянина 

1. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України проводиться на основі дотримання прав і свобод людини та громадянина. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України...


Статья 5. Відносини Державної кримінально-виконавчої служби України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, органами іноземних держав і міжнародними організаціями 

1. Державна кримінально-виконавча служба України взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями відповідно до...


Статья 6. Структура та чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує...


Статья 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за поданням...


Статья 8. Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань 

1. Керівництво Державною кримінально-виконавчою службою України та діяльністю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань...


Статья 9. Територіальні органи управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань 

1. Для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України Кабінетом Міністрів України утворюються територіальні органи управління - управління (відділи) в Автономній...


Статья 10. Кримінально-виконавча інспекція 

1. Кримінально-виконавча інспекція - орган, який виконує покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та здійснює...


Статья 11. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори 

1. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори утворюються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та...


Статья 12. Воєнізовані формування 

1. Воєнізовані формування - підрозділи, які відповідно до закону діють у складі органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, призначені для їх охорони та запобігання і припинення...


Статья 13. Підприємства установ виконання покарань 

1. Підприємства установ виконання покарань є державними підприємствами, які здійснюють господарську діяльність та професійно-технічне навчання засуджених.

{ Частина перша статті 9 в...


Статья 14. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. До персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України належать особи рядового і начальницького складу (далі - особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби),...


Статья 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України зобов’язана негайно...


Статья 15. Обмеження політичної діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України 

1. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби не можуть бути членами політичних партій. 

2. Особи рядового і начальницького складу та працівники...


Статья 16. Вимоги до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України і його відповідальність 

1. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України зобов'язаний неухильно виконувати закони України, додержуватися норм професійної етики, гуманно ставитися до засуджених і осіб,...


Статья 17. Підготовка кадрів для Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України проводяться відповідно до законодавства про освіту. З цією метою Державна...


Статья 18. Права та обов'язки посадових і службових осіб органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів 

1. Посадові та службові особи органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів зобов'язані: 

1) виконувати покарання відповідно до вимог кримінально-виконавчого...


Статья 19. Застосування сили персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби під час виконання завдань з виконання кримінальних покарань у межах повноважень, визначених цим Законом, мають право в...


Статья 20. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян виконанню завдань Державною кримінально-виконавчою службою України 

1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх службові і посадові особи та об'єднання громадян у межах своїх повноважень сприяють Державній кримінально-виконавчій службі...


Статья 21. Правовий статус персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби видаються службові та спеціальні посвідчення, а також відповідні знаки (жетони). 

2. Законні вимоги та...


Статья 22. Правовий захист осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби 

1. В інтересах забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації...


Статья 23. Соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Держава забезпечує соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та інших законів...


Статья 24. Фінансування діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Фінансування діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених законом. 

Пільги,...


Статья 25. Забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних...


Статья 26. Майно Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Майно Державної кримінально-виконавчої служби України перебуває в державній власності та використовується виключно для забезпечення виконання її завдань. 

2. Управління майном...


Статья 27. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється відповідно до закону. 

2. Безпосередній контроль за діяльністю органів, установ виконання покарань...


Статья 28. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється в порядку, визначеному законами України. 


Статья 29. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 

1. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України. 

...