Про державну підтримку книговидавничої справи в УкраїніСтатья 1. Визначення термінів і понять 

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття відповідно до державних стандартів вживаються у такому значенні: 

книжкове видання - видання, особливістю матеріальної структури...


Статья 2. Книговидавнича справа 

Книговидавнича справа як складова частина видавничої справи - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб,...


Статья 3. Мета державної підтримки книговидавничої справи 

Метою державної підтримки книговидавничої справи в Україні є: 

визнання духовної функції книги в суспільстві; 

задоволення духовних, освітніх і культурних потреб...


Статья 4. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на суб'єктів видавничої справи, які провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ). 


Статья 5. Державна політика у книговидавничій справі 

Державна політика у книговидавничій справі ґрунтується на визнанні духовної, науково-освітньої і культурно-творчої функції книги в суспільстві та на принципах дотримання свободи у...


Статья 6. Законодавство у сфері книговидавничої справи 

Відносини у сфері книговидавничої справи регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Господарським кодексом України ( 436-15 ), законами України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ), "Про...