Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державну підтримку сільського господарства України від 24.06.2004 № 1877-IV ЗУ Про державну підтримку сільського господарства України - Закони України 2014

Про державну підтримку сільського господарства УкраїниСтатья 1. Цілі та сфера застосування Закону 

1.1. Цей Закон визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської...


Статья 2. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: 

2.1. Аграрна біржа - юридична особа, створена згідно із Законом України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ), яка підпадає під...


Статья 3. Правила цінового регулювання та його об'єкт 

3.1. Держава здійснює регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської продукції (далі - державне цінове регулювання), встановлюючи мінімальні та максимальні інтервенційні ціни, а...


Статья 4. Мінімальна інтервенційна ціна 

4.1. Визначення терміну мінімальної інтервенційної ціни 

4.1.1. Мінімальна інтервенційна ціна метричної одиниці окремого об'єкта державного цінового регулювання є ціновим індикатором,...


Статья 5. Максимальна інтервенційна ціна 

5.1. Визначення терміну максимальної інтервенційної ціни 

5.1.1. Максимальна інтервенційна ціна метричної одиниці окремого об'єкта державного цінового регулювання є ціновим індикатором,...


Статья 6. Товарні інтервенції 

6.1. Товарні інтервенції здійснюються Аграрним фондом шляхом продажу (поставки) окремих об'єктів державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку на умовах споту або форварду з...


Статья 7. Фінансова інтервенція 

7.1. Фінансові інтервенції здійснюються Аграрним фондом шляхом придбання окремих об'єктів державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку на умовах споту або форварду з метою...


Статья 8. Тимчасове адміністративне регулювання цін та тимчасова бюджетна дотація 

8.1. Тимчасове адміністративне регулювання цін (далі - адміністративне регулювання) - комплекс адміністративних заходів, спрямованих на упередження чи зупинку спекулятивного або узгодженого...


Статья 9. Аграрний фонд 

9.1. Визначення 

9.1.1. Аграрний фонд є державною спеціалізованою установою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України провадити цінову політику в агропромисловій галузі економіки...


Статья 12. Державні заставні закупівлі зерна 

12.1. За рішенням Кабінету Міністрів України може запроваджуватися режим заставних закупівель.

{ Пункт 12.1 статті 12 в редакції Закону N 1447-VI ( 1447-17 ) від 04.06.2009 } 

...


Статья 13. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу

{ Назва статті 13 в редакції Закону N 4216-VI ( 4216-17 ) від 22.12.2011 } 

13.1. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення...


Статья 14. Дерегуляція українського ринку сільськогосподарської продукції та заборона дискримінації прав її власників 

14.1. Дерегуляція ринку сільськогосподарської продукції 

14.1.1. З метою запобігання створенню штучного дефіциту аграрної продукції в агроспоживаючих регіонах та спекулятивного...


Статья 15. Бюджетна тваринницька дотація 

15.1. При плануванні витрат державного бюджету на черговий рік Кабінет Міністрів України передбачає статтю видатків на надання дотацій виробникам продукції тваринництва (далі - бюджетної...


Статья 16. Сертифікація об'єктів бюджетної (спеціальної бюджетної) дотації при їх експорті 

{ Пункт 16.1 статті 16 виключено на підставі Закону N 1447-VI ( 1447-17 ) від 04.06.2009 } 

16.2. Експортери об'єктів бюджетної дотації та спеціальної бюджетної дотації мають право за...


Статья 17. Аграрні біржі

{ Назва статті 17 в редакції Закону N 922-VI ( 922-17 ) від 04.02.2009 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 29-рп/2009 ( v029p710-09 ) від 24.11.2009; в...


Статья 17-1. Основні умови надання товарним біржам висновку щодо відповідності вимогам 

17-1.1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, надає безоплатно товарним біржам висновок щодо відповідності вимогам...


Статья 17-2. Інші види державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників 

17-2.1. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників незалежно від виду та обсягу продукції, яку вони виробляють, може надаватися шляхом: 

виділення бюджетних субсидій з розрахунку...


Статья 18. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року з урахуванням норм пунктів 2-9 цієї статті. 

2. Щорічно, при розробці проекту державного бюджету на черговий рік, Кабінет Міністрів...