Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів від 23.09.1997 № 540/97-ВР ЗУ Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів - Закони України 2014

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістівСтатья 1. Поняття і терміни 

Основні поняття і терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення: 

державна підтримка засобів масової інформації - сукупність правових, економічних, соціальних,...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Визначені цим Законом норми державної підтримки застосовуються до всіх засобів масової інформації, які діють відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), незалежно від їх ідеологічного і...


Статья 3. Підстави та умови надання державної адресної підтримки засобам масової інформації 

Державна адресна підтримка надається виключно засобам масової інформації для дітей та юнацтва, для інвалідів, спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та...


Статья 4. Організація фінансово-економічної та іншої державної підтримки засобів масової інформації 

Державна підтримка засобів масової інформації здійснюється шляхом протекціоністської політики зниження споживчої вартості інформаційної продукції, включаючи податкове, тарифне, митне, валютне...


Статья 5. Податкове, митне, валютне, тарифне регулювання 

Від податку на додану вартість звільняються відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ) операції з продажу (передплати) і доставки (на всіх її етапах - від редакції до передплатника)...


Статья 6. Регулювання фінансово-господарської діяльності 

Засобам масової інформації у встановленому порядку передаються у безстрокову оренду приміщення загальнодержавної і комунальної власності, якими вони користуються для здійснення виробничої...


Статья 7. Додаткова державна економічна підтримка районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення 

Додаткова державна економічна підтримка (дотація) районних, міських та міськрайонних газет і районного, міського та міськрайонного телерадіомовлення здійснюється відповідно до статті 4 цього...


Статья 8. Інші форми підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення 

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації відповідно до законодавства забезпечують: 

повне виконання власних фінансових зобов'язань як засновників...


Статья 9. Розповсюдження інформаційної продукції 

Розповсюдженням друкованої та аудіовізуальної інформаційної продукції займаються державні, комунальні, приватні та інших форм власності організації, які мають для цього належну...


Статья 10. Державна і недержавна власність у сфері інформаційної діяльності 

В Україні в інформаційній сфері функціонують суб'єкти всіх форм власності. 

Економічною основою та гарантом спрямування інформаційної діяльності на сприяння розвитку суспільства і...


Статья 11. Особливості приватизації у сфері інформаційної діяльності 

Не підлягають приватизації засоби масової інформації та підприємства, які забезпечують інформаційну діяльність, якщо вони визнаються Верховною Радою України провідними в сфері інформаційної...


Статья 12. Особливості соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки журналістської діяльності 

Підставами застосування окремих і особливих норм соціального захисту журналістів є такі специфічні риси та умови журналістської діяльності: 

творчий характер, інтенсивність...


Статья 13. Охорона праці 

Охорона праці журналістів здійснюється за визначеними законодавством України правовими, соціально-економічними, організаційно-технічними, санітарно-гігієнічними та лікувально-профілактичними...


Статья 14. Заробітна плата 

Заробітна плата журналістів регулюється законодавством України з урахуванням специфічних рис та умов журналістської діяльності, визначених статтею 12 цього Закону. 

До заробітної...


Статья 15. Порядок відрядження журналістів у місця надзвичайних подій та умови їх діяльності в цих відрядженнях 

Редакції (юридичні особи) засобів масової інформації можуть відряджати журналістів для виконання професійних завдань у місця надзвичайних подій за умов гарантування відшкодувань, обов'язкових...


Статья 16. Пенсійне забезпечення 

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України...


Статья 17. Відповідальність за посягання на життя і здоров'я журналіста, інші дії проти нього та відповідальність журналіста за завдану ним моральну (немайнову) шкоду 

Відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків або перешкоджання його службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння...


Статья 18. Інші норми соціальної підтримки та захисту журналістів 

З метою створення сприятливих умов для плідної творчої діяльності членам всеукраїнських професійних творчих об'єднань журналістів надається право на додаткову жилу площу у вигляді окремої...


Статья 19. Підстави відповідальності 

Підставами відповідальності за порушення цього Закону є безпосереднє невиконання та порушення його норм, створення перешкод для їх реалізації, а також невиконання і порушення норм,...


Статья 20. Оскарження неправомірних дій 

Неправомірні дії посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, керівників недержавних організацій - засновників (співзасновників) засобів масової інформації та керівників...


Статья 21. Відповідальність за порушення законодавства про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів 

Невиконання посадовими особами та іншими працівниками державної влади і органів місцевого самоврядування норм цього Закону, інших законодавчих актів, зазначених у ньому, тягне за собою...