Про Державну прикордонну службу УкраїниСтатья 1. Завдання Державної прикордонної служби України 

На Державну прикордонну службу України покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній...


Статья 2. Основні функції Державної прикордонної служби України 

Основними функціями Державної прикордонної служби України є: 

охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної...


Статья 3. Основні принципи діяльності Державної прикордонної служби України 

Основними принципами діяльності Державної прикордонної служби України є: 

законність; 

повага і дотримання прав та свобод людини та громадянина; 

...


Статья 4. Правова основа діяльності Державної прикордонної служби України 

Правовою основою діяльності Державної прикордонної служби України є Конституція України ( 254к/96-ВР ), Закон України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ), цей Закон, інші закони...


Статья 5. Діяльність Державної прикордонної служби України і забезпечення прав людини 

Діяльність Державної прикордонної служби України провадиться на основі дотримання прав і свобод людини і громадянина. Органи, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби...


Статья 6. Загальна структура та чисельність Державної прикордонної служби України 

Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення і має таку загальну структуру: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну...


Статья 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, здійснює управління Державною прикордонною службою України, бере участь у розробленні та...


Статья 8. Голова Державної прикордонної служби України 

Керівництво Державною прикордонною службою України та діяльністю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, здійснює Голова...


Статья 9. Морська охорона 

Морська охорона Державної прикордонної служби України здійснює: охорону державного кордону на морі, річках, озерах та інших водоймах; контроль за плаванням і перебуванням українських та...


Статья 10. Органи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України 

Органи охорони державного кордону безпосередньо виконують поставлені перед Державною прикордонною службою України завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону...


Статья 11. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону 

Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, організовує свою діяльність відповідно до Закону України "Про...


Статья 12. Підрозділи спеціального призначення 

У складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує...


Статья 13. Органи забезпечення 

Органами забезпечення Державної прикордонної служби України є підприємства, установи, а також підрозділи технічного, матеріального, медичного та інших видів забезпечення її діяльності, які...


Статья 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України 

До особового складу Державної прикордонної служби України входять військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України. 

Стосовно осіб, які претендують на службу...


Статья 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовці Державної прикордонної служби України зобов’язані негайно доповісти про це своєму...


Статья 15. Обмеження політичної діяльності в Державній прикордонній службі України 

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України на період військової служби та роботи зупиняють членство в політичних партіях. 

Військовослужбовці та...


Статья 16. Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників Державної прикордонної служби України 

Умови грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників Державної прикордонної служби України визначаються законодавством. 


Статья 17. Підготовка кадрів для Державної прикордонної служби України 

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації особового складу Державної прикордонної служби України проводяться у навчальних закладах Державної прикордонної служби України та в інших...


Статья 18. Зарахування військовослужбовців Державної прикордонної служби України у запас 

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, звільнені з військової служби, зараховуються в запас Збройних Сил України. 

Розділ IV 

ПОВНОВАЖЕННЯ...


Статья 19. Обов'язки Державної прикордонної служби України 

На Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються: 

1) припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження лінії державного кордону...


Статья 20. Права Державної прикордонної служби України 

Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових обов'язків можуть залучатися до оперативно-службової...


Статья 21. Застосування сили під час охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні 

Військовослужбовці, а також працівники Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, під час виконання...


Статья 22. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і громадян виконанню завдань Державною прикордонною службою України 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх службові і посадові особи в межах своїх повноважень сприяють Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону...


Статья 23. Правове становище особового складу Державної прикордонної служби України 

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до...


Статья 24. Правовий захист особового складу Державної прикордонної служби України 

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання покладених на них обов'язків є представниками влади, недоторканність особи, честь і гідність яких...


Статья 25. Соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України 

Держава забезпечує соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та інших актів...


Статья 26. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців Державної прикордонної служби України та компенсаційної виплати у випадку заподіяння шкоди майну військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України чи їх близьким родичам 

{ Назва статті 26 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012...


Статья 27. Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України 

Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених законодавством. 

Пільги,...


Статья 28. Забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України 

Забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, через...


Статья 29. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної прикордонної служби України 

Голова Державної прикордонної служби України систематично інформує Верховну Раду України про виконання Державною прикордонною службою України покладених на неї завдань, додержання...


Статья 30. Контроль Президента України за діяльністю Державної прикордонної служби України 

Контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється Президентом України відповідно до повноважень, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ). 

Голова...


Статья 31. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України 

Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється в порядку, визначеному законами України. 


Статья 32. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної прикордонної служби України 

Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної прикордонної служби України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України. 

Розділ...


Статья 33. Відповідальність особового складу Державної прикордонної служби України 

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, керуючись Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, іншими...


Статья 34. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Державної прикордонної служби України 

Непокора або опір законним вимогам військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягне за собою відповідальність,...