Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 01.07.2004 № 1952-IV ЗУ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - Закони України 2014

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяженьСтатья 1. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Державна реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень у...


Статья 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою...


Статья 3. Засади державної реєстрації прав 

1. Державна реєстрація прав є обов'язковою. Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру прав. 

2. Держава гарантує достовірність...


Статья 4. Права та обтяження, що підлягають державній реєстрації 

1. Обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів,...


Статья 4-1. Особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності 

1. Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність або користування (постійне користування, оренда, користування земельною...


Статья 5. Об’єкти нерухомого майна, стосовно яких проводиться державна реєстрація прав 

1. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без...


Статья 6. Система органів державної реєстрації прав 

1. Систему органів державної реєстрації прав становлять: 

Міністерство юстиції України; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної...


Статья 7. Компетенція Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав 

1. Міністерство юстиції України: 

1) забезпечує формування державної політики у сфері державної реєстрації прав; 

2) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної...


Статья 7-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав: 

1) вносить в установленому порядку пропозиції щодо її формування; 

2)...


Статья 8. Повноваження органу державної реєстрації прав 

1. Орган державної реєстрації прав: 

1) проводить державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмовляє у їх реєстрації; 

2) забезпечує ведення Державного реєстру прав; 

3)...


Статья 9. Державний реєстратор прав на нерухоме майно 

1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж юридичної роботи не менш як два роки. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є...


Статья 10. Державний реєстр прав 

1. Державний реєстр прав містить відомості про зареєстровані права і обтяження, суб'єктів прав, об'єкти нерухомого майна, документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав....


Статья 11. Структура Державного реєстру прав 

1. Державний реєстр прав складається з розділів, які відкриваються на кожний об'єкт нерухомого майна під час проведення державної реєстрації права власності на нього. 

2. Кожний розділ...


Статья 13. База даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав 

1. Реєстрація заяв і запитів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації прав та наданням інформації з Державного реєстру прав, проводиться в базі даних про реєстрацію заяв і...


Статья 14. Реєстраційна справа 

1. Реєстраційна справа включає документи, в яких містяться відомості про нерухоме майно, право власності на нього, інші речові права та їх обтяження. 

2. Документи розміщуються в...


Статья 15. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень 

1. Державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку: 

1) прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація...


Статья 16. Подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подається до органу державної реєстрації прав у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених цим Законом. 

Якщо об’єкт...


Статья 17. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень 

1. Текст документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, повинен бути написаний розбірливо. Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб та їх місце проживання, а також...


Статья 18. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно 

1. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається: 

1) фізичним та...


Статья 19. Підстави для державної реєстрації прав та їх обтяжень 

1. Державна реєстрація прав проводиться на підставі: 

1) договорів, укладених у порядку, встановленому законом; 

2) свідоцтв про право власності на нерухоме майно, виданих...


Статья 20. Відкриття і закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи 

1. У Державному реєстрі прав на кожний об'єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, за рішенням державного реєстратора відкривається відповідний розділ та реєстраційна...


Статья 21. Державна реєстрація прав у разі поділу або виділу частки з об'єкта нерухомого майна та об'єднання об'єктів нерухомого майна 

1. У разі поділу об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, реєстраційний номер цього...


Статья 22. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

{ Назва статті 22 в редакції Закону N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

1. У разі якщо документи для державної реєстрації прав та їх обтяжень подано не в повному обсязі,...


Статья 23. Зупинення державної реєстрації прав 

1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав. 

2....


Статья 24. Відмова у державній реєстрації прав та їх обтяжень 

1. У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо: 

1) заявлене право, обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до цього Закону; 

2)...


Статья 25. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 

1. Реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна є індивідуальний номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права...


Статья 26. Внесення записів до Державного реєстру прав 

1. Записи до Державного реєстру прав вносяться на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. 

2. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про...


Статья 27. Виправлення технічних помилок у Державному реєстрі прав 

1. У разі виявлення у свідоцтві про право власності на нерухоме майно та/або витязі з Державного реєстру прав технічної помилки, допущеної державним реєстратором, заінтересована особа письмово...


Статья 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав 

1. Інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки. 

Надання інформації з Державного реєстру...


Статья 28-1. Взаємодія органу державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру 

1. Орган державної реєстрації прав надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про: 

1) суб'єкта права власності на земельну ділянку: 

для...


Статья 28-2. Взаємодія органів державної реєстрації прав та державних виконавців у сфері державної реєстрації прав 

1. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону користується інформацією з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт...


Статья 29. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав

{ Назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

1. За проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень справляється державне...


Статья 30. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав 

1. Державні реєстратори, державні кадастрові реєстратори, нотаріуси, державні виконавці за порушення законодавства у сфері державної реєстрації прав несуть дисциплінарну, цивільно-правову або...