Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмівСтатья 1. Терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

біологічна безпека - стан середовища життєдіяльності людини, при якому відсутній негативний вплив його...


Статья 2. Законодавство України в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО 

Законодавство України у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО складається з цього Закону, інших законодавчих актів України, що видаються відповідно до нього, а також...


Статья 3. Основні принципи державної політики в галузі поводження з ГМО та завдання цього Закону 

Основними принципами державної політики в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО є: 

пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони навколишнього...


Статья 4. Суб'єкти регулювання 

Положення цього Закону застосовуються на території України до юридичних та фізичних осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану з поводженням з ГМО. Юридичні та фізичні особи України та інших...


Статья 5. Сфери діяльності, що підлягають регулюванню під час поводження з ГМО 

Регулюванню цим Законом підлягають: 

генетично-інженерна діяльність, що здійснюється у замкненій системі; 

генетично-інженерна діяльність, що здійснюється у відкритій...


Статья 6. Суб'єкти, що забезпечують виконання цього Закону 

Виконання цього Закону забезпечують центральні органи виконавчої влади та науково-методологічний центр з питань випробувань ГМО у межах своїх повноважень і в порядку, передбаченому...


Статья 7. Повноваження Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України: 

забезпечує державне регулювання і контроль у сфері поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності; 

забезпечує здійснення заходів...


Статья 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки

{ Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у...


Статья 8-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки: 

здійснює ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкнених системах;...


Статья 8-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, забезпечує захист міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної...


Статья 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

{ Назва статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони...


Статья 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, на основі наукових принципів та міжнародного досвіду...


Статья 9-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального...


Статья 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я

{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у...


Статья 10-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я: 

здійснює державну реєстрацію косметичних засобів, лікарських засобів, які містять ГМО...


Статья 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: 

здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням...


Статья 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів: 

здійснює нормативно-правове...


Статья 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів: 

здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів,...


Статья 11-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням...


Статья 12. Регулювання генетично-інженерної діяльності в установах, організаціях та на підприємствах 

Генетично-інженерна діяльність у замкненій системі підлягає ліцензуванню. 

Ліцензування такої діяльності здійснюється на підставі оцінки ризику при поводженні з ГМО у замкненій...


Статья 13. Вимоги до ГМО та порядок їх вивільнення у навколишнє природне середовище з метою апробації (випробовувань) 

Генетично модифіковані організми, що використовуються у відкритій системі, повинні відповідати вимогам біологічної та генетичної безпеки за умови дотримання передбаченої технології...


Статья 14. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження щодо їх застосування 

Державну реєстрацію ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, здійснюють центральні органи виконавчої влади відповідно до повноважень, викладених у статтях 8 - 11-2 цього Закону.

...


Статья 15. Використання ГМО та вимоги щодо їх відстежуваності { Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4441-VI ( 4441-17 ) від 23.02.2012 } 

Забороняється промислове виробництво та введення в обіг ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації. 

Суб'єкти господарювання, які вперше...


Статья 15-1. Державний контроль за обігом ГМО та продукції, що отримана з використанням ГМО 

З метою здійснення державного контролю за обігом ГМО та продукції, що отримана з використанням ГМО, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання цього Закону, створюють за...


Статья 16. Ввезення та транзит ГМО 

Забороняється ввезення на митну територію України ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації, за винятком таких, що призначені для науково-дослідних...


Статья 17. Транспортування, зберігання та утилізація ГМО 

Транспортування та зберігання ГМО повинно передбачати здійснення комплексу заходів, що попереджують неконтрольоване вивільнення ГМО у навколишнє природне середовище. 

Обліковий...


Статья 18. Відповідальність за порушення законодавства в галузі поводження з ГМО 

Порушення вимог цього Закону і прийнятих на його основі нормативно-правових актів тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із...


Статья 19. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері здійснення господарської діяльності при поводженні з ГМО 

Дозволи на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей ( 734-2008-п ); на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні ГМО ( 423-2009-п );...


Статья 20. Доступ до інформації щодо поводження з ГМО 

Інформація про поводження з ГМО є відкритою і загальнодоступною, крім інформації, віднесеної відповідно до закону до інформації з обмеженим доступом.

{ Частина перша статті 20 в...


Статья 21. Міжнародне співробітництво 

Україна укладає міжнародні договори, бере участь у міжнародному обміні інформацією з метою подальшого розвитку і зміцнення міжнародного співробітництва в галузі біологічної та генетичної...


Статья 22. Прикінцеві положення 

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

Кабінету Міністрів України: 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення...