Статья 17. Закона України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів
Транспортування, зберігання та утилізація ГМО Транспортування та зберігання ГМО повинно передбачати здійснення комплексу заходів, що попереджують неконтрольоване вивільнення ГМО у навколишнє природне середовище. 

Обліковий матеріал ГМО, одержаний при випробуваннях, непридатні або заборонені до використання ГМО, а також тара від них, підлягають утилізації, знищенню та знешкодженню в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

{ Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Положення цієї статті не стосуються ГМО харчових продуктів та кормів, зареєстрованих відповідно до вимог статті 14 цього Закону. 

Розділ VI ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ&nb

Другие статьи закона

Статья 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Статья 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів 

Статья 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів 

Статья 11-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 

Статья 12. Регулювання генетично-інженерної діяльності в установах, організаціях та на підприємствах 

Статья 13. Вимоги до ГМО та порядок їх вивільнення у навколишнє природне середовище з метою апробації (випробовувань) 

Статья 14. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження щодо їх застосування 

Статья 15. Використання ГМО та вимоги щодо їх відстежуваності { Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4441-VI ( 4441-17 ) від 23.02.2012 } 

Статья 15-1. Державний контроль за обігом ГМО та продукції, що отримана з використанням ГМО 

Статья 16. Ввезення та транзит ГМО