Статья 18. Закона України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів
Відповідальність за порушення законодавства в галузі поводження з ГМО Порушення вимог цього Закону і прийнятих на його основі нормативно-правових актів тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом. 

    Відповідальність несуть особи, які винні у: 

приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини чи навколишньому природному середовищу; 

недотриманні або порушенні вимог стандартів, регламентів, санітарних норм і правил використання, транспортування, зберігання, реалізації ГМО; 

використанні незареєстрованих ГМО або продукції, отриманої з їх використанням (за винятком науково-дослідних цілей); 

порушенні правил утилізації та знищення ГМО; 

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль. 

Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види порушень законодавства України в галузі генетично-інженерної діяльності. 

Другие статьи закона

Статья 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів 

Статья 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів 

Статья 11-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 

Статья 12. Регулювання генетично-інженерної діяльності в установах, організаціях та на підприємствах 

Статья 13. Вимоги до ГМО та порядок їх вивільнення у навколишнє природне середовище з метою апробації (випробовувань) 

Статья 14. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження щодо їх застосування 

Статья 15. Використання ГМО та вимоги щодо їх відстежуваності { Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4441-VI ( 4441-17 ) від 23.02.2012 } 

Статья 15-1. Державний контроль за обігом ГМО та продукції, що отримана з використанням ГМО 

Статья 16. Ввезення та транзит ГМО 

Статья 17. Транспортування, зберігання та утилізація ГМО