Статья 2. Закона України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів
Законодавство України в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО Законодавство України у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО складається з цього Закону, інших законодавчих актів України, що видаються відповідно до нього, а також відповідних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. 

Другие статьи закона

Статья 3. Основні принципи державної політики в галузі поводження з ГМО та завдання цього Закону 

Статья 4. Суб'єкти регулювання 

Статья 5. Сфери діяльності, що підлягають регулюванню під час поводження з ГМО 

Статья 6. Суб'єкти, що забезпечують виконання цього Закону 

Статья 7. Повноваження Кабінету Міністрів України 

Статья 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки

Статья 8-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки 

Статья 8-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності 

Статья 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Статья 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища