Статья 20. Закона України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів
Доступ до інформації щодо поводження з ГМО Інформація про поводження з ГМО є відкритою і загальнодоступною, крім інформації, віднесеної відповідно до закону до інформації з обмеженим доступом.

{ Частина перша статті 20 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 } 

Інформація щодо потенційного впливу ГМО на здоров'я людини та навколишнє природне середовище не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

{ Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 } 

Другие статьи закона

Статья 11-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 

Статья 12. Регулювання генетично-інженерної діяльності в установах, організаціях та на підприємствах 

Статья 13. Вимоги до ГМО та порядок їх вивільнення у навколишнє природне середовище з метою апробації (випробовувань) 

Статья 14. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження щодо їх застосування 

Статья 15. Використання ГМО та вимоги щодо їх відстежуваності { Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4441-VI ( 4441-17 ) від 23.02.2012 } 

Статья 15-1. Державний контроль за обігом ГМО та продукції, що отримана з використанням ГМО 

Статья 16. Ввезення та транзит ГМО 

Статья 17. Транспортування, зберігання та утилізація ГМО 

Статья 18. Відповідальність за порушення законодавства в галузі поводження з ГМО 

Статья 19. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері здійснення господарської діяльності при поводженні з ГМО