Статья 7. Закона України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів
Повноваження Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України: 

забезпечує державне регулювання і контроль у сфері поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності; 

забезпечує здійснення заходів щодо державної підтримки генетично-інженерної діяльності; 

спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади та інших органів виконавчої влади в галузі поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності; 

організовує міжнародне співробітництво з метою забезпечення безпечного поводження з ГМО та розвитку наукових знань у цій галузі; 

затверджує порядок державної реєстрації ГМО ( 808-2009-п ) та продукції, отриманої з їх використанням; 

затверджує порядок ввезення ГМО джерел харчових продуктів, кормів і харчових продуктів та кормів, вироблених із ГМО; 

затверджує порядок надання дозволу на транзитне переміщення ГМО через територію України; 

затверджує порядок ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкненій та відкритій системах; 

затверджує порядок проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі ( 808-2009-п ) та отримання дозволу на їх проведення; 

затверджує критерії безпеки поводження з ГМО у замкненій системі; 

визначає за поданням Національної академії наук України наукову установу, уповноважену на виконання функцій науково-методологічного центру з питань випробувань ГМО; { Статтю 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 4441-VI ( 4441-17 ) від 23.02.2012 } 

визначає функції науково-методологічного центру з питань випробувань ГМО. { Статтю 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 4441-VI ( 4441-17 ) від 23.02.2012 } 

Другие статьи закона

Статья 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки

Статья 8-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки 

Статья 8-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності 

Статья 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Статья 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища 

Статья 9-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів 

Статья 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я

Статья 10-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я 

Статья 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Статья 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів