Статья 8. Закона України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів
Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки{ Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки: { Абзац перший статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу в галузі генетично-інженерної діяльності;  

{ Абзац третій статті 8 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

розробляє критерії безпеки поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності у замкнених системах; 

розробляє та вдосконалює систему контролю за дотриманням правил безпеки генетично-інженерної діяльності.  

{ Абзац шостий статті 8 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

{ Абзац сьомий статті 8 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }  

Другие статьи закона

Статья 8-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки 

Статья 8-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності 

Статья 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Статья 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища 

Статья 9-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів 

Статья 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я

Статья 10-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я 

Статья 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Статья 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів 

Статья 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів