Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Державну спеціальну службу транспорту від 05.02.2004 № 1449-IV ЗУ Про Державну спеціальну службу транспорту - Закони України 2014

Про Державну спеціальну службу транспортуСтатья 1. Завдання Державної спеціальної служби транспорту 

Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим державним органом транспорту у системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у...


Статья 2. Основні функції Державної спеціальної служби транспорту 

Основними функціями Державної спеціальної служби транспорту є: 

у мирний час: 

організація, планування і проведення робіт з технічного прикриття та відбудови об'єктів...


Статья 3. Правові засади діяльності Державної спеціальної служби транспорту 

Правовими засадами діяльності Державної спеціальної служби транспорту є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей та інші закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість...


Статья 4. Структура та чисельність Державної спеціальної служби транспорту, місця розташування її підрозділів 

Державна спеціальна служба транспорту має таку загальну структуру: 

орган управління Державною спеціальною службою транспорту в системі центрального органу виконавчої влади, що...


Статья 5. Комплектування особового складу Державної спеціальної служби транспорту 

До особового складу Державної спеціальної служби транспорту входять працівники і військовослужбовці. 

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Державній спеціальній...


Статья 6. Підготовка особового складу Державної спеціальної служби транспорту 

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особового складу Державної спеціальної служби транспорту проводяться у навчальних закладах центрального органу виконавчої влади, що...


Статья 7. Порядок мобілізаційного розгортання Державної спеціальної служби транспорту 

Мобілізаційне розгортання і приведення у готовність Державної спеціальної служби транспорту для функціонування в особливий період здійснюються в порядку, передбаченому планами, що...


Статья 8. Повноваження Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України: 

здійснює управління відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України Державною спеціальною службою транспорту та контроль щодо її...


Статья 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури у взаємовідносинах з Державною спеціальною службою транспорту 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, координуючи діяльність...


Статья 10. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України у взаємовідносинах з Державною спеціальною службою транспорту 

Генеральний штаб Збройних Сил України: 

доводить до Державної спеціальної служби транспорту директиви і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, організовує їх...


Статья 11. Безпосереднє керівництво Державною спеціальною службою транспорту 

Безпосереднє керівництво Державною спеціальною службою транспорту в мирний час та в особливий період здійснює орган управління Державною спеціальною службою транспорту в системі центрального...


Статья 12. Основні обов'язки особового складу Державної спеціальної служби транспорту 

Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту під час виконання поставлених завдань зобов'язаний: 

брати участь у заходах з організації технічного прикриття національної...


Статья 13. Права особового складу Державної спеціальної служби транспорту 

Особовому складу Державної спеціальної служби транспорту для виконання покладених на нього обов'язків надається право: 

вимагати від громадян та посадових осіб на транспорті...


Статья 14. Соціальний і правовий захист військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту 

Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту під час виконання службових обов'язків перебувають під захистом держави. Заборонено втручатися в їх службову діяльність, за винятком...


Статья 15. Відповідальність військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту 

Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту несуть за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність у встановленому законом порядку. 


Статья 16. Забезпечення особового складу Державної спеціальної служби транспорту 

Грошове, речове, продовольче та інші види матеріального забезпечення військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту здійснюються відповідно до Закону України "Про соціальний і...


Статья 17. Фінансування Державної спеціальної служби транспорту 

Фінансування Державної спеціальної служби транспорту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах обсягів бюджетних призначень, визначених головному розпоряднику -...


Статья 18. Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами 

Забезпечення Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами, спеціальною технікою, іншим майном, а також квартирно-експлуатаційне, медичне, фінансове та інше...


Статья 19. Правовий режим майна Державної спеціальної служби транспорту 

Майно, що закріплене за Державною спеціальною службою транспорту, є державною власністю, що перебуває у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та...


Статья 20. Господарська діяльність Державної спеціальної служби транспорту 

Господарська діяльність юридичних осіб, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту, здійснюється відповідно до законодавства України. 

Розділ VII 

...


Статья 21. Контроль Верховної Ради України і Президента України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту 

Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України. 

Президент України...


Статья 22. Контроль центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури і Генерального штабу Збройних Сил України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту 

Генеральний штаб Збройних Сил України спільно із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства,...


Статья 23. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної спеціальної служби транспорту 

Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної спеціальної служби транспорту здійснюється в порядку, визначеному Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України. 

Розділ...