Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державну таємницю від 21.01.1994 № 3855-XII ЗУ Про державну таємницю - Закони України 2014

Про державну таємницюСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

державна таємниця (далі також - секретна інформація) - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони,...


Статья 2. Законодавство України про державну таємницю 

Відносини у сфері охорони державної таємниці регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ),...


Статья 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на органи законодавчої, виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші державні органи, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів...


Статья 4. Державна політика щодо державної таємниці 

Державну політику щодо державної таємниці як складову засад внутрішньої та зовнішньої політики визначає Верховна Рада України. 


Статья 5. Компетенція державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони державної таємниці 

Президент України, забезпечуючи національну безпеку, видає укази та розпорядження з питань охорони державної таємниці, віднесених цим Законом та іншими законами до його...


Статья 6. Реалізація прав на секретну інформацію та її матеріальні носії 

Володілець секретної інформації або власник матеріальних носіїв такої інформації реалізує свої права з урахуванням обмежень, установлених в інтересах національної безпеки України відповідно до...


Статья 7. Фінансування витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею 

Фінансування витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, в бюджетних установах і організаціях здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної...


Статья 8. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці 

До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація: 

1) у сфері оборони: 

про зміст стратегічних і оперативних планів та інших...


Статья 9. Державні експерти з питань таємниць 

Державний експерт з питань таємниць здійснює відповідно до вимог цього Закону віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та...


Статья 10. Порядок віднесення інформації до державної таємниці 

Віднесення інформації до державної таємниці здійснюється мотивованим рішенням державного експерта з питань таємниць за його власною ініціативою, за зверненням керівників відповідних державних...


Статья 11. Рішення державного експерта з питань таємниць 

У рішенні державного експерта з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці зазначаються: { Абзац перший частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N...


Статья 12. Звід відомостей, що становлять державну таємницю 

Звід відомостей, що становлять державну таємницю, формує Служба безпеки України на підставі рішень державних експертів з питань таємниць. Зазначений Звід та зміни до нього набирають чинності з...


Статья 13. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці 

Строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці, встановлюється державним експертом з питань таємниць з урахуванням ступеня секретності інформації, критерії...


Статья 14. Зміна ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці 

Підвищення або зниження ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці здійснюються на підставі рішення державного експерта з питань таємниць або...


Статья 15. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації 

Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (розгорнутих переліків відомостей, що становлять...


Статья 16. Строк засекречування матеріальних носіїв інформації 

Строк засекречування матеріальних носіїв інформації має відповідати строку дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці, встановленого рішенням державного експерта з питань...


Статья 17. Оскарження рішення щодо засекречування матеріальних носіїв інформації 

Громадяни та юридичні особи мають право внести посадовим особам, які надали гриф секретності матеріальному носію секретної інформації, обов'язкову для розгляду мотивовану пропозицію про...


Статья 18. Основні організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці 

З метою охорони державної таємниці впроваджуються: 

єдині вимоги до виготовлення, користування, збереження, передачі, транспортування та обліку матеріальних носіїв секретної...


Статья 19. Єдині вимоги до матеріальних носіїв секретної інформації 

Єдині вимоги до виготовлення, обліку, користування, зберігання, схоронності, передачі та транспортування матеріальних носіїв секретної інформації встановлюються Кабінетом Міністрів...


Статья 20. Дозвільний порядок провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та режим секретності 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації мають право провадити діяльність, пов'язану з державною таємницею, після надання їм Службою безпеки...


Статья 21. Режимно-секретні органи 

В державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, з метою розроблення та здійснення...


Статья 22. Допуск громадян до державної таємниці 

Залежно від ступеня секретності інформації встановлюються такі форми допуску до державної таємниці: 

форма 1 - для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності...


Статья 23. Відмова у наданні допуску до державної таємниці 

Допуск до державної таємниці не надається у разі: 

1) відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією; 

2) сприяння...


Статья 24. Перевірка громадян у зв'язку з допуском їх до державної таємниці  

Перевірка громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці здійснюється органами Служби безпеки України у строк до одного місяця у порядку, встановленому цим Законом і Законом України...


Статья 25. Оскарження громадянином відмови у наданні допуску до державної таємниці 

Державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація зобов'язані у п'ятиденний строк з дня надходження повідомлення органу Служби безпеки України про відмову у...


Статья 26. Переоформлення допуску до державної таємниці, підвищення або зниження його форми та скасування{ Назва статті 26 в редакції Закону N 2432-VI ( 2432-17 ) від06.07.2010 } 

Переоформлення громадянам допуску до державної таємниці здійснюється: 

у разі закінчення терміну дії допуску до державної таємниці за необхідності подальшої роботи з секретною...


Статья 27. Доступ громадян до державної таємниці 

Доступ до державної таємниці надається дієздатним громадянам України, яким надано допуск до державної таємниці та які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи...


Статья 28. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці 

Громадянин, якому надано допуск до державної таємниці, зобов'язаний: 

не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка йому довірена або стала відомою у...


Статья 29. Обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці 

Громадянин, якому було надано допуск та доступ до державної таємниці у порядку, встановленому законодавством, і який реально був обізнаний з нею, може бути обмежений у праві виїзду на постійне...


Статья 30. Компенсація громадянам у зв'язку з виконанням робіт, які передбачають доступ до державної таємниці 

У разі коли за умовами своєї професійної діяльності громадянин постійно працює з відомостями, що становлять державну таємницю, йому повинна надаватися відповідна компенсація за роботу в умовах...


Статья 31. Обмеження на оприлюднення секретної інформації 

Під час підготовки матеріалів для опублікування, поширення у пресі та інших засобах масової інформації або переміщення їх через державний кордон державні органи, органи місцевого...


Статья 32. Обмеження щодо передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації 

Секретна інформація до скасування рішення про віднесення її до державної таємниці та матеріальні носії такої інформації до їх розсекречування можуть бути передані іноземній державі чи...


Статья 33. Обмеження, пов'язані з державною таємницею, щодо перебування і діяльності в Україні іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, а також розташування та переміщення об'єктів і технічних засобів, що їм належать 

Обмеження, пов'язані з державною таємницею, щодо перебування і діяльності в Україні іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, а також розташування та переміщення об'єктів і...


Статья 34. Особливості здійснення державними органами їх функцій щодо державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею 

Державні органи, в тому числі правоохоронні, державного фінансового контролю та суди, з метою охорони державної таємниці мають за погодженням із Службою безпеки України встановлювати порядок...


Статья 35. Технічний та криптографічний захисти секретної інформації 

Технічний та криптографічний захисти секретної інформації здійснюються в порядку, встановленому Президентом України. 


Статья 36. Оперативно-розшукові заходи щодо охорони державної таємниці 

Оперативно-розшукові заходи щодо охорони державної таємниці здійснюються відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ). 

Розділ V 

...


Статья 37. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці 

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони державної...


Статья 38. Нагляд за додержанням законодавства про державну таємницю 

Нагляд за додержанням законодавства про державну таємницю здійснюється у порядку, визначеному законом. 

Допуск та доступ посадових осіб, які здійснюють нагляд, до відомостей, що...


Статья 39. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю 

Посадові особи та громадяни, винні у: 

розголошенні державної таємниці; 

втраті документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації; 

...