Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про дипломатичну службу від 20.09.2001 № 2728-III ЗУ Про дипломатичну службу - Закони України 2014

Про дипломатичну службуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

дипломатична служба України (далі - дипломатична служба) - це професійна діяльність громадян України, спрямована на практичну...


Статья 2. Правове регулювання дипломатичної служби 

Відносини, що виникають у зв'язку з проходженням дипломатичної служби, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ), Кодексом...


Статья 3. Основні принципи дипломатичної служби 

Основними принципами дипломатичної служби є: 

служіння Українському народові; 

відстоювання національних інтересів України; 

пріоритет прав і свобод людини та...


Статья 4. Основні завдання дипломатичної служби 

Основними завданнями дипломатичної служби є: 

забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного...


Статья 5. Основні функції дипломатичної служби 

Основними функціями дипломатичної служби є: 

забезпечення підтримання дипломатичних зносин з іншими державами, представництво України у міжнародних організаціях та спеціальних...


Статья 6. Система органів дипломатичної служби 

Систему органів дипломатичної служби складають: Міністерство закордонних справ України, представництва Міністерства закордонних справ України на території України, закордонні дипломатичні...


Статья 7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби 

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

{ Стаття 7 в редакції Закону N 2911-VI ( 2911-17 ) від...


Статья 8. Зв'язок, архів дипломатичної служби 

Дипломатична служба має самостійний зв'язок і архів. 

Дипломатична служба використовує власну мережу телекомунікацій і кур'єрську службу. 

В архіві дипломатичної служби...


Статья 9. Вимоги та порядок прийняття на дипломатичну службу

{ Назва статті 9 в редакції Закону N 2911-VI ( 2911-17 ) від 11.01.2011 } 

Дипломатичними працівниками можуть бути громадяни України, які мають відповідну фахову вищу освіту, необхідні...


Статья 10. Присяга при прийнятті на дипломатичну службу 

Громадяни, які вперше приймаються на дипломатичну службу і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу" (...


Статья 11. Строк випробування та стажування при прийнятті на дипломатичну службу 

При прийнятті на дипломатичну службу для осіб, які претендують на посаду в системі органів дипломатичної служби, може встановлюватися строк випробування до шести місяців для перевірки їх...


Статья 12. Кадри дипломатичної служби 

Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу на дипломатичних посадах системи органів дипломатичної служби. Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу також на відповідних...


Статья 13. Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них 

Міністр закордонних справ України призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється Президентом України. 

Надзвичайний і Повноважний Посол...


Статья 14. Кадровий резерв дипломатичної служби 

Дипломатична служба має кадровий резерв, необхідний для заміщення посад та кадрового планування в системі органів дипломатичної служби. 

Порядок формування і організація роботи з...


Статья 15. Обслуговуючий персонал дипломатичної служби 

Дипломатична служба має обслуговуючий персонал, який формується на контрактній основі з громадян України, а в разі необхідності - з іноземців. 

Права та обов'язки членів обслуговуючого...


Статья 16. Перелік дипломатичних рангів 

Дипломатичний ранг - спеціальне звання, яке відповідно до цього Закону присвоюється дипломатичним працівникам довічно. 

В Україні встановлюються такі дипломатичні ранги: 

...


Статья 17. Порядок присвоєння та позбавлення дипломатичних рангів 

Дипломатичним працівникам, які працюють у системі органів дипломатичної служби, дипломатичні ранги від аташе до радника першого класу присвоюються Міністром закордонних справ України. 

...


Статья 18. Строки перебування у дипломатичних рангах 

Встановлюються такі строки перебування дипломатичних працівників у дипломатичних рангах: 

аташе, третього секретаря, другого секретаря другого класу, другого секретаря першого класу,...


Статья 19. Ранги адміністративно-технічних працівників 

Адміністративно-технічним працівникам дипломатичні ранги не присвоюються. Їм присвоюються ранги державних службовців у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу" ( 3723-12...


Статья 20. Загальний порядок проходження дипломатичної служби та ротація дипломатичних працівників 

Дипломатичну службу її працівники проходять у Міністерстві закордонних справ України, представництвах Міністерства закордонних справ України на території України, закордонних дипломатичних...


Статья 21. Довготермінове відрядження 

Довготермінове відрядження дипломатичних працівників триває, як правило, до чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією і до трьох років у...


Статья 22. Дострокове відкликання працівників дипломатичної служби 

Працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, можуть бути достроково відкликані до України у випадках: 

службової необхідності; 

за станом...


Статья 23. Особливості роботи працівників дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій 

Працівники дипломатичної служби можуть бути направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України. У таких випадках тривалість роботи у секретаріатах міжнародних...


Статья 24. Проходження дипломатичної служби працівниками інших органів державної влади 

Працівники інших органів державної влади можуть бути тимчасово відряджені до органів дипломатичної служби для виконання службових обов'язків. 

На час такого відрядження на них не...


Статья 25. Навчання і підвищення кваліфікації, наукова та викладацька діяльність працівників дипломатичної служби 

Працівникам дипломатичної служби створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах України та за кордоном. 

Працівники дипломатичної служби для...


Статья 26. Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України 

При Міністерстві закордонних справ України діє Дипломатична академія України. 

Статус, завдання та функції Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України...


Статья 27. Стажування працівників дипломатичної служби 

Стажування працівників дипломатичної служби проводиться з метою підвищення їхнього професійного рівня терміном до шести місяців відповідно до положення, затвердженого наказом Міністра...


Статья 28. Відсторонення від виконання повноважень за посадою 

Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або завдало шкоди громадянинові, державі, підприємству, організації, є підставою для відсторонення працівника дипломатичної...


Статья 29. Основні права працівників дипломатичної служби 

Працівник дипломатичної служби користується всіма правами, визначеними в Законі України "Про державну службу" ( 3723-12 ). 

Працівники дипломатичної служби в період довготермінового...


Статья 30. Основні обов'язки працівників дипломатичної служби 

Працівники дипломатичної служби виконують обов'язки, встановлені для державних службовців у Законі України "Про державну службу". 

Працівники дипломатичної служби в період...


Статья 31. Обмеження, пов'язані з перебуванням на дипломатичній службі 

На працівників дипломатичної служби поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). Працівники дипломатичної служби не...


Статья 31-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник дипломатичної служби зобов'язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові....


Статья 32. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру працівників дипломатичної служби 

Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру працівників дипломатичної служби та осіб, які претендують на зайняття посади дипломатичного працівника або...


Статья 33. Заохочення за сумлінну працю 

Працівники дипломатичної служби заохочуються за сумлінне виконання службових обов'язків, ініціативу в роботі. 

Заходами заохочення працівників дипломатичної служби є: 

оголошення...


Статья 34. Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби 

На працівників дипломатичної служби покладається дисциплінарна відповідальність за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, перевищення службових повноважень, порушення...


Статья 35. Оплата праці 

Заробітна плата працівників дипломатичної служби складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, за науковий ступінь, надбавки за вислугу років, за знання іноземних мов та інших...


Статья 36. Щорічні та додаткові відпустки працівникам дипломатичної служби 

Працівникам дипломатичної служби надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на...


Статья 37. Соціально-побутове забезпечення та гарантії, що надаються працівникам дипломатичної служби та членам їх сімей 

Працівники дипломатичної служби забезпечуються житлом у встановленому законодавством України порядку. 

Дипломатичні працівники, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і...


Статья 38. Забезпечення дипломатичних працівників предметами представницької екіпіровки 

Дипломатичні працівники забезпечуються предметами представницької екіпіровки в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 


Статья 39. Компенсаційні виплати в разі загибелі (смерті) або заподіяння шкоди здоров'ю працівника дипломатичної служби 

Життя і здоров'я працівників дипломатичної служби підлягають обов'язковому державному страхуванню в порядку, встановленому законодавством України. 

Працівники дипломатичної служби,...


Статья 40. Пенсійне забезпечення і грошова допомога працівникам дипломатичної служби 

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України...


Статья 41. Підстави припинення дипломатичної служби 

Дипломатична служба припиняється на загальних підставах, передбачених чинним законодавством про працю. 

Дипломатична служба припиняється також на таких підставах: 

1) невиконання...


Статья 42. Граничний вік перебування на дипломатичній службі 

Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 65 років.

{ Частина перша статті 42 в редакції Законів N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011, N 4161-VI ( 4161-17 ) від...


Статья 43. Відставка дипломатичних працівників 

Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним працівником, якому присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого...


Статья 44. Оскарження рішень про припинення дипломатичної служби 

Рішення про припинення дипломатичної служби може бути оскаржене до суду. 

Розділ VIII 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ


Статья 45. Відповідальність за порушення законодавства України про дипломатичну службу 

Особи, винні у порушенні законодавства України про дипломатичну службу, несуть відповідальність згідно з чинними законами України. 

Розділ IX 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей...