Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III ЗУ Про дошкільну освіту - Закони України 2014

Про дошкільну освітуСтатья 1. Законодавство України про дошкільну освіту 

Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону, інших нормативно-правових...


Статья 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту 

Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є: 

забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; 

забезпечення...


Статья 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти 

1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття. 

Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією України та...


Статья 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік 

1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. 

2. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на: 

...


Статья 5. Система дошкільної освіти 

Систему дошкільної освіти становлять: 

дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форми власності; 

наукові і методичні установи; 

...


Статья 6. Принципи дошкільної освіти 

Принципами дошкільної освіти є: 

доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; 

рівність умов для реалізації задатків,...


Статья 7. Завдання дошкільної освіти 

Завданнями дошкільної освіти є: 

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; 

виховання у дітей любові до України, шанобливого...


Статья 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті 

1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної...


Статья 9. Здобуття дошкільної освіти 

1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або...


Статья 10. Мова у дошкільній освіті 

Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 10 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012...


Статья 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження 

1. Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та...


Статья 12. Типи дошкільних навчальних закладів 

1. Відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільні навчальні заклади: 

дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де...


Статья 13. Статут дошкільного навчального закладу 

1. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту. { Абзац перший частини першої статті 13 в редакції Закону N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010 } 

...


Статья 14. Комплектування груп дошкільного навчального закладу 

1. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками. 

2. Наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах...


Статья 15. Статус дошкільного навчального закладу 

1. Дошкільні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності. 

2. Статус державного має дошкільний навчальний заклад, заснований на державній...


Статья 16. Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного навчального закладу 

1. Створення, реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів...


Статья 17. Органи управління системою дошкільної освіти 

Управління системою дошкільної освіти здійснюють: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; 

...


Статья 18. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти 

Основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти є: 

створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти; 

прогнозування, забезпечення розвитку...


Статья 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти: 

{ Абзац другий частини першої статті 19 виключено на підставі Закону...


Статья 20. Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу 

1. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідуючий). 

2. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна...


Статья 21. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів 

1. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики...


Статья 22. Базовий компонент дошкільної освіти 

1. Базовий компонент дошкільної освіти - державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також...


Статья 23. Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація 

1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає: 

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності...


Статья 24. Планування роботи дошкільного навчального закладу 

1. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період. 

2. План роботи державного та...


Статья 25. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти 

Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти здійснюють: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку,...


Статья 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти 

Завданнями науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти є: 

розроблення та впровадження програмно-методичної бази дошкільної освіти; 

створення...


Статья 27. Учасники навчально-виховного процесу 

Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є: 

діти дошкільного віку, вихованці, учні; 

директори (завідуючі), заступники директора...


Статья 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти 

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими...


Статья 29. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти 

Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 


Статья 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти 

1. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а...


Статья 31. Трудові відносини у системі дошкільної освіти 

1. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами,...


Статья 32. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу 

1. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років...


Статья 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку 

1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітей дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або)...


Статья 34. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі 

1. Організація безоплатного медичного обслуговування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється...


Статья 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі 

1. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я...


Статья 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють 

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; 

обирати і бути обраними до...


Статья 37. Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів 

1. Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та...


Статья 38. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу 

1. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше. Майно...


Статья 39. Штатні розписи дошкільних навчальних закладів 

1. Штатні розписи державних і комунальних дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних...


Статья 40. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти 

1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних...


Статья 41. Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту 

1. Особи, винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України. 

2. Невиконання приватними дошкільними...