Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії від 11.01.2000 № 1370-XIV ЗУ Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії - Закони України 2014

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергіїСтатья 1. Основні терміни та визначення 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

1) використання джерел іонізуючого випромінювання - один з окремих видів діяльності у сфері використання...


Статья 2. Завдання Закону 

Основними завданнями цього Закону є: 

правове регулювання відносин під час провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії; { Абзац другий статті 2 із...


Статья 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з провадженням дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі в разі використання ядерної енергії...


Статья 4. Мета дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Метою дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є: 

забезпечення використання тільки тих ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, об'єктів,...


Статья 5. Основні принципи дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Основними принципами дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є: 

пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки над іншими інтересами; 

...


Статья 6. Особливості провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Особливості провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії визначаються пріоритетністю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і пов'язані з необхідністю всебічної...


Статья 7. Окремі види діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню 

У сфері використання ядерної енергії обов'язковому ліцензуванню підлягають такі види діяльності:  

{ Абзац другий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 1874-VI (...


Статья 8. Ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає експлуатуючій організації ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, що подала відповідну заяву, на...


Статья 9. Ліцензування діяльності персоналу та посадових осіб експлуатуючої організації 

Перелік посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою і діяльність якого може здійснюватися лише на підставі ліцензії, затверджується Кабінетом Міністрів...


Статья 11. Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі тих, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування 

Джерела іонізуючого випромінювання, у тому числі ті, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, підлягають державній реєстрації, порядок здійснення якої визначається...


Статья 11-1. Видача дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів 

Дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів. Порядок видачі...


Статья 11-2. Видача сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів 

Сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у випадках та порядку, передбачених...


Статья 12. Порядок видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної...


Статья 13. Відмова у видачі ліцензії 

Заявникові може бути відмовлено у видачі ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі: { Абзац перший частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін 

Ліцензії у сфері використання ядерної енергії видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на бланках спеціального зразка ( 790-2011-п ), затвердженого Кабінетом...


Статья 15. Нагляд за дотриманням умов ліцензії 

Нагляд за дотриманням умов ліцензії здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, стану фізичного захисту...


Статья 16. Зупинення дії та анулювання ліцензії 

Дія ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та ліцензії на провадження окремих видів...


Статья 16-1. Видача дубліката ліцензії 

У разі втрати або пошкодження ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може бути виданий дублікат ліцензії. 

Підставою для видачі дубліката ліцензії...


Статья 17. Права та обов'язки суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії мають право: 

одержувати інформацію про стан та результати розгляду поданих документів; 

надавати органу...


Статья 17-1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону 

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії несуть відповідальність за: 

провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом...


Статья 33. Експлуатуюча організація (оператор) 

Суб\'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії несуть відповідальність за:

провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом встановлені...