Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 № 2782-XII ЗУ Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні - Закони України 2014

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в УкраїніСтатья 1. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні 

В цьому Законі під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один...


Статья 2. Свобода діяльності друкованих засобів масової інформації 

Свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і відповідно до цього Закону означають право кожного вільно і...


Статья 3. Неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації 

Друковані засоби масової інформації в Україні не можуть бути використані для:  

{ Абзац другий частини першої статті 3 виключено на підставі Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від...


Статья 4. Мова друкованих засобів масової інформації 

Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами. 

Стиль і лексика друкованих засобів масової інформації мусять відповідати...


Статья 5. Законодавство про друковані засоби масової інформації 

Відносини, пов'язані з діяльністю друкованих засобів масової інформації в Україні, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про інформацію", цим Законом та іншими...


Статья 6. Діяльність друкованих засобів масової інформації 

Діяльність друкованих засобів масової інформації - це збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих засобів масової інформації з метою її поширення...


Статья 7. Суб'єкти діяльності друкованих засобів масової інформації 

До суб'єктів діяльності друкованих засобів масової інформації належать засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації, його редактор (головний редактор), редакційна колегія,...


Статья 8. Право на заснування друкованого засобу масової інформації 

Право на заснування друкованого засобу масової інформації належить: 

громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній...


Статья 9. Відносини між співзасновниками друкованого засобу масової інформації 

Відносини між співзасновниками друкованого засобу масової інформації, а також співзасновниками-підприємцями щодо його заснування та діяльності визначаються установчим договором, який...


Статья 10. Гарантії від монополізації друкованих засобів масової інформації 

Монополізація загальнодержавних і регіональних громадсько-політичних друкованих засобів масової інформації в Україні не допускається. 

Фізична або юридична особа не може бути...


Статья 11. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації 

Друкований засіб масової інформації може видаватися після його державної реєстрації ( z0173-06 ). 

Державній реєстрації підлягають всі друковані засоби масової інформації, що...


Статья 12. Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

У заяві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації повинні бути вказані: 

1) засновник (співзасновники) видання; 

1-1) пов’язана особа - юридична...


Статья 13. Порядок розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

Реєструючий орган зобов'язаний в місячний строк розглянути заяву про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації і письмово повідомити засновника (співзасновників) про результат...


Статья 14. Розповсюдження друкованої інформації без державної реєстрації видань 

Державній реєстрації не підлягають: 

1) законодавчі, офіційні нормативні та інші акти, бюлетені судової практики, що видаються органами законодавчої, судової та виконавчої влади;...


Статья 15. Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації 

Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації можлива тільки з таких підстав: 

1) якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі...


Статья 16. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видається засновнику (співзасновникам) після сплати ним реєстраційного збору. 

Засновник (співзасновники)...


Статья 17. Реєстраційний збір 

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації справляється збір у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

За видачу...


Статья 18. Припинення випуску друкованого засобу масової інформації 

Випуск друкованого засобу масової інформації може бути припинено за рішенням засновника (співзасновників) або суду. 

Засновник (співзасновники) має право припинити випуск видання...


Статья 19. Порядок оскарження відмови в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації або рішення про припинення його випуску 

Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації або порушення встановленого статтею 13 цього Закону порядку державної реєстрації, а також рішення про припинення випуску...


Статья 20. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації 

Друкований засіб масової інформації підлягає перереєстрації в разі зміни засновника (складу співзасновників), назви, мови, сфери розповсюдження видання. 

Зміна засновника (складу...


Статья 21. Редакція друкованого засобу масової інформації 

Підготовку та випуск у світ друкованого засобу масової інформації за дорученням засновника (співзасновників) здійснює редакція або інша установа, що виконує її функції. 

Редакція...


Статья 22. Статут редакції друкованого засобу масової інформації 

Статут редакції друкованого засобу масової інформації визначає виробничі, майнові, фінансові та інші умови її діяльності. 

Статут редакції затверджується засновником...


Статья 23. Редактор (головний редактор) друкованого засобу масової інформації 

Редактор (головний редактор) друкованого засобу масової інформації є керівником редакції, уповноваженим на те засновником (співзасновниками). 

Редактор (головний редактор)...


Статья 24. Редакційна колегія друкованого засобу масової інформації 

Редакційна колегія - дорадчий орган управління діяльністю редакції друкованого засобу масової інформації - створюється, діє та припиняє свою діяльність відповідно до статуту редакції і...


Статья 25. Журналіст редакції друкованого засобу масової інформації 

Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для...


Статья 26. Права та обов'язки журналіста редакції 

Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст використовує права та виконує обов'язки, передбачені Законом України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та цим...


Статья 28. Видавець друкованого засобу масової інформації 

Видавцем друкованого засобу масової інформації може виступати суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює функції матеріально-технічного забезпечення видання друкованого засобу масової...


Статья 29. Продукція друкованого засобу масової інформації 

Виготовлений видавцем тираж окремого випуску видання, підписаний редактором (головним редактором) на вихід у світ, є продукцією друкованого засобу масової інформації. 


Статья 30. Розповсюджувач продукції друкованого засобу масової інформації 

Суб'єкт підприємницької діяльності, який продає, надсилає за передплатою чи іншим способом розповсюджує виданий тираж періодичного і такого, що продовжується, видання, є розповсюджувачем...


Статья 31. Виробничі, майнові та фінансові відносини між суб'єктами діяльності друкованих засобів масової інформації 

Виробничі, майнові та фінансові відносини засновника (співзасновників), редакції, видавця, розповсюджувача друкованого засобу масової інформації будуються на основі чинного законодавства і...


Статья 32. Вихідні дані 

У кожному випуску друкованого засобу масової інформації повинні міститися такі вихідні дані: 

1) назва видання; 

2) засновник (співзасновники); 

3)...


Статья 33. Контрольні примірники 

Контрольні примірники періодичних і таких, що продовжуються, видань відразу після надрукування безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому...


Статья 34. Право на одержання масової інформації через друковані засоби масової інформації 

Кожен має право на оперативне одержання через друковані засоби масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність державних органів і організацій, об'єднань громадян та їх...


Статья 35. Запит на отримання публічної інформації 

Порядок доступу до публічної інформації шляхом подання запиту на інформацію регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).

{ Стаття 35 в редакції Закону...


Статья 36. Авторські твори і листи 

Редакція зобов'язана використовувати авторські матеріали, твори літератури, науки і мистецтва з дотриманням законодавства з питань інтелектуальної власності. ( Частина перша статті 36 в...


Статья 37. Спростування інформації 

Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні представники мають право вимагати від редакції друкованого засобу масової інформації опублікування ним спростування поширених...


Статья 38. Міжнародна діяльність друкованих засобів масової інформації та співробітництво у цій сфері 

Міжнародна діяльність друкованих засобів масової інформації та співробітництво у цій сфері здійснюються на основі міжнародних договорів, укладених Україною, Закону України "Про інформацію" (...


Статья 39. Розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації 

Для розповсюдження зарубіжного друкованого засобу масової інформації в Україні необхідно одержати дозвіл відповідного державного органу, якщо порядок розповсюдження не встановлено міжнародним...


Статья 40. Створення представництв зарубіжних друкованих засобів масової інформації

{ Назва статті 40 в редакції Закону N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011 } 

Представництва зарубіжних друкованих засобів масової інформації в Україні створюються за погодженням з...


Статья 41. Підстави відповідальності 

Редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи, організації та об'єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової...


Статья 42. Звільнення від відповідальності 

Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають дійсності, принижують честь і гідність громадян і організацій, порушують права і законні інтереси...


Статья 43. Захист і охорона журналіста при виконанні службових обов'язків 

Професійний журналіст редакції при виконанні службових обов'язків перебуває під її правовим і соціальним захистом. Честь, гідність, недоторканність журналіста охороняються законом....