Про джерела фінансування органів державної владиСтатья 1. Предмет регулювання цього Закону 

Предметом регулювання цього Закону є фінансове забезпечення діяльності системи органів виконавчої влади (Кабінету Міністрів України, міністерств, комітетів, агентств, служб, адміністрацій,...


Статья 2. Бюджетне забезпечення органів державної влади 

Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік....


Статья 3. Обмеження фінансування органів державної влади 

Органам державної влади забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають...


Статья 4. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України про Державний бюджет України на 2000 рік. 

2. Кошти (донараховані і стягнені за результатами перевірок...