Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про екологічний аудит від 24.06.2004 № 1862-IV ЗУ Про екологічний аудит - Закони України 2014

Про екологічний аудитСтатья 1. Екологічний аудит 

Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення...


Статья 2. Об'єкти екологічного аудиту 

Об'єктами екологічного аудиту є: 

підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші господарські об'єкти; 

...


Статья 3. Суб'єкти екологічного аудиту 

Суб'єктами екологічного аудиту є: 

замовники; 

виконавці екологічного аудиту. 

У разі проведення обов'язкового екологічного аудиту, замовником якого є...


Статья 4. Еколого-аудиторська діяльність 

Еколого-аудиторська діяльність включає проведення екологічного аудиту, а також його організаційне, правове, методичне, консультативне та інші види забезпечення. 


Статья 5. Критерії екологічного аудиту 

Критерії екологічного аудиту - вимоги нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища, методики, настанови, організаційні вимоги, керуючись якими екологічний аудитор...


Статья 6. Докази екологічного аудиту 

Докази екологічного аудиту - це документально зафіксована інформація щодо діяльності об'єкта екологічного аудиту, яка може бути перевірена. 

Докази екологічного аудиту...


Статья 7. Висновок екологічного аудиту 

Висновок екологічного аудиту - професійна оцінка об'єкта екологічного аудиту, виконана екологічним аудитором, яка ґрунтується на доказах екологічного аудиту та є головною складовою звіту про...


Статья 8. Мета та основні завдання екологічного аудиту 

Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності. 

...


Статья 9. Правове регулювання екологічного аудиту 

Відносини у сфері екологічного аудиту в Україні регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), іншими актами законодавства України,...


Статья 10. Основні принципи екологічного аудиту 

Основними принципами екологічного аудиту є: 

незалежність; 

законність; 

наукова обґрунтованість; 

об'єктивність; 

...


Статья 11. Сфери проведення екологічного аудиту 

Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об'єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни конкретних власників об'єктів, а також для потреб екологічного...


Статья 12. Форми екологічного аудиту 

Екологічний аудит в Україні може бути добровільним чи обов'язковим. 

Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення...


Статья 13. Внутрішній та зовнішній екологічний аудит 

Екологічний аудит поділяється на внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній екологічний аудит об'єкта проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженого на управління...


Статья 14. Вимоги до виконавця екологічного аудиту 

Екологічний аудит може здійснювати особа (екологічний аудитор), яка має відповідну вищу освіту, досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах не менше...


Статья 15. Права та обов'язки замовника екологічного аудиту 

Замовник екологічного аудиту має право: 

вільно визначати виконавців екологічного аудиту; 

давати виконавцю відповідно до законодавства завдання на проведення...


Статья 16. Права та обов'язки виконавця екологічного аудиту 

Виконавець екологічного аудиту має право: 

самостійно визначати форми і методи екологічного аудиту відповідно до законодавства та договору із замовником екологічного...


Статья 17. Гарантії незалежності екологічного аудитора 

Закон гарантує незалежність екологічного аудитора шляхом: 

регулювання його діяльності законом, а також договором, що укладається відповідно до цього Закону; 

...


Статья 18. Права та обов'язки керівників (власників) об'єктів зовнішнього екологічного аудиту 

Керівники (власники) об'єктів зовнішнього екологічного аудиту мають право: 

звернутися до замовника зовнішнього екологічного аудиту з умотивованим відводом виконавця екологічного...


Статья 19. Правові підстави для проведення екологічного аудиту 

Екологічний аудит проводиться на підставі договору між замовником та виконавцем, укладеного відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів. 

Виконавці...


Статья 20. Оформлення результатів екологічного аудиту 

Результати екологічного аудиту подаються у формі звіту про екологічний аудит, який має містити: 

загальні відомості про об'єкт та замовника екологічного аудиту; 

...


Статья 21. Підготовка екологічних аудиторів 

Підготовка та перепідготовка екологічних аудиторів може здійснюватися на базі вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та інших навчальних закладів (акредитованих або визнаних...


Статья 22. Сертифікація на право проведення екологічного аудиту 

Сертифікат на право проведення екологічного аудиту ( z0295-07 ) видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного...


Статья 23. Реєстр виконавців екологічного аудиту 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на...


Статья 24. Фінансування проведення екологічного аудиту 

Фінансування проведення екологічного аудиту забезпечується його замовником на умовах і в порядку, які визначаються договором на проведення екологічного аудиту. 

Фінансування...


Статья 25. Методичне забезпечення еколого-аудиторської діяльності та проведення екологічного аудиту 

Методичне забезпечення організації еколого-аудиторської діяльності та проведення екологічного аудиту здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у...


Статья 26. Відповідальність за порушення законодавства про екологічний аудит 

Особи, винні в: 

порушенні встановленого законодавством порядку проведення екологічного аудиту; 

наданні свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки...


Статья 27. Міжнародне співробітництво в галузі екологічного аудиту 

Міжнародне співробітництво в галузі екологічного аудиту здійснюється відповідно до законів та міжнародних договорів України. 

Якщо міжнародним договором України, згода на...