Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про екологічну експертизу від 09.02.1995 № 45/95-ВР ЗУ Про екологічну експертизу - Закони України 2014

Про екологічну експертизуСтатья 1. Екологічна експертиза в Україні 

Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому...


Статья 2. Законодавство про екологічну експертизу 

Відносини в галузі екологічної експертизи регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) та іншими актами законодавства України. 


Статья 3. Завдання законодавства про екологічну експертизу 

Завданням законодавства про екологічну експертизу є регулювання суспільних відносин в галузі екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного...


Статья 4. Мета екологічної експертизи 

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки...


Статья 5. Основні завдання екологічної експертизи 

Основними завданнями екологічної експертизи є:

1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

2) організація комплексної, науково...


Статья 6. Основні принципи екологічної експертизи 

Основними принципами екологічної експертизи є:

1) гарантування безпечного для життя та здоров'я людей навколишнього природного середовища;

2) збалансованість екологічних,...


Статья 7. Об'єкти екологічної експертизи 

Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, генетично...


Статья 8. Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи 

До документації на об'єкти екологічної експертизи додаються обгрунтування щодо забезпечення екологічної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою...


Статья 9. Суб'єкти екологічної експертизи 

Суб'єктами екологічної експертизи є:

1) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної...


Статья 10. Гласність екологічної експертизи 

Замовники екологічної експертизи об'єктів, що в процесі реалізації (будівництва, експлуатації тощо) можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, зобов'язані оголосити...


Статья 11. Участь громадськості в процесі екологічної експертизи 

З метою врахування громадської думки суб'єкти екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання. 

Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може...


Статья 12. Форми екологічної експертизи 

В Україні здійснюються державна, громадська та інші екологічні експертизи. 

Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої...


Статья 13. Державна екологічна експертиза 

Державна екологічна експертиза організовується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями обласних, Київської та Севастопольської міських...


Статья 14. Об'єкти державної екологічної експертизи 

Державній екологічній експертизі підлягають:

1) державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей економіки;

2) проекти...


Статья 15. Спеціальні вимоги до документації на об'єкти державної екологічної експертизи 

В документації на об'єкти державної екологічної експертизи повинні передбачатися:

1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан...


Статья 16. Громадська екологічна експертиза 

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного обгрунтування, за ініціативою громадських організацій чи інших громадських...


Статья 17. Інші екологічні експертизи 

Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за ініціативою заінтересованих юридичних і фізичних осіб на договірній основі із спеціалізованими еколого-експертними органами і...


Статья 18. Компетенція Верховної Ради України в галузі екологічної експертизи 

До відання Верховної Ради України в галузі екологічної експертизи належить: 

1) законодавче регулювання відносин у галузі екологічної експертизи.  

{ Пункт 2 статті 18 виключено...


Статья 19. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі екологічної експертизи 

До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства, належить:

1) координація діяльності суб'єктів екологічної...


Статья 20. Органи управління в галузі екологічної експертизи 

Управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради, місцеві органи виконавчої влади, центральний орган...


Статья 21. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі екологічної експертизи 

Кабінет Міністрів України в галузі екологічної експертизи:

1) призначає проведення державної екологічної експертизи екологічних ситуацій та діючих об'єктів і комплексів, негативний вплив...


Статья 22. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі екологічної експертизи 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами:

1) приймає рішення про проведення державної екологічної експертизи...


Статья 23. Компетенція місцевих рад у галузі екологічної експертизи 

Місцеві ради в межах відповідної території у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами:

1) приймають рішення і організують у разі необхідності проведення...


Статья 24. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі екологічної експертизи 

До відання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, належить: { Абзац перший статті 24 із змінами,...


Статья 24-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі екологічної експертизи 

До відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належить: 

1) здійснення державної екологічної...


Статья 24-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів 

Державний нагляд (контроль) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування...


Статья 25. Компетенція статутних органів об'єднань громадян та інших громадських формувань у галузі екологічної експертизи 

Компетенція статутних органів об'єднань громадян та інших громадських формувань у галузі екологічної експертизи визначається їх статутними документами відповідно до законодавства України. 


Статья 26. Експертні та консультативні ради екологічної експертизи 

Експертні та консультативні ради екологічної експертизи можуть утворюватися на добровільних засадах при державних еколого-експертних органах, об'єднаннях громадян та інших формуваннях з...


Статья 27. Експерт екологічної експертизи 

Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації і...


Статья 28. Права експерта державної екологічної експертизи 

Експерт державної екологічної експертизи має право:

1) одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи;

2) ставити питання про...


Статья 29. Обов'язки експерта екологічної експертизи 

Експерт екологічної експертизи зобов'язаний:

1) дотримувати встановлених строків та порядку здійснення екологічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону навколишнього...


Статья 30. Гарантії незалежності експерта екологічної експертизи 

Незалежність експерта екологічної експертизи забезпечується:

1) проведенням екологічної експертизи у встановленому законодавством порядку;

2) виконанням еколого-експертних функцій...


Статья 31. Права замовників екологічної експертизи 

Замовники екологічної експертизи мають право:

1) порушувати відповідні клопотання та одержувати консультації;

2) надавати суб'єктам екологічної експертизи письмові чи усні...


Статья 32. Обов'язки замовників екологічної експертизи 

Замовники екологічної експертизи зобов'язані:

1) подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали на об'єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки їх впливу на...


Статья 33. Процедура проведення екологічної експертизи 

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає вирішення еколого-експертними органами чи формуваннями завдань експертного дослідження і оцінку об'єктів екологічної експертизи,...


Статья 34. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи 

Державна екологічна експертиза проводиться у разі:

1) наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів екологічної експертизи для навколишнього природного середовища; { Пункт 1...


Статья 35. Заява про екологічні наслідки діяльності 

Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити відомості про: 

а) заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення; 

б) суттєві фактори, що впливають чи можуть...


Статья 36. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище 

У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище запланованої чи здійснюваної діяльності обгрунтовуються її доцільність та способи реалізації, можливі альтернативні варіанти рішень,...


Статья 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи 

Державна екологічна експертиза проводиться шляхом: 

1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи - групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і...


Статья 38. Строки проведення державної екологічної експертизи 

Граничні строки проведення державної екологічної експертизи об'єктів: 

1) групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій центрального органу виконавчої...


Статья 39. Висновки державної екологічної експертизи 

Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об'єкта екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні...


Статья 40. Строк дії висновків державної екологічної експертизи 

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта державної...


Статья 41. Оголошення Заяви про проведення громадської екологічної експертизи 

З метою інформування населення та погодження дій з іншими об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення...


Статья 42. Висновки громадської екологічної експертизи 

Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути висвітлені у засобах масової інформації і надіслані відповідним радам, місцевим органам виконавчої влади, органам державної екологічної...


Статья 43. Зміст висновків екологічної експертизи 

Висновки екологічної експертизи складаються з вступної (протокольної), констатуючої (описової) та заключної (оціночно-узагальнюючої) частин.

У вступній частині містяться дані про орган,...


Статья 44. Оскарження висновків державної екологічної експертизи 

Юридичні особи, заінтересовані в спростуванні висновків державної екологічної експертизи або їх окремих положень, подають обгрунтовану заяву до відповідних рад, органів виконавчої влади,...


Статья 45. Визнання висновків державної екологічної експертизи недійсними 

Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі:

1) порушення вимог законодавства про проведення державної екологічної...


Статья 46. Оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної екологічної експертизи 

Рішення, прийняті відповідними органами на підставі висновків державної екологічної експертизи, можуть бути оскаржені заінтересованими юридичними та фізичними особами до відповідних вищих...


Статья 47. Фінансування державної екологічної експертизи 

Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її замовником. 

Державні екологічні експертизи об'єктів, що реалізуються за рахунок державних капіталовкладень, фінансуються за...


Статья 48. Фінансування інших екологічних експертиз 

Замовники інших екологічних експертиз, особи, заінтересовані в проведенні додаткових експертиз, а також підприємства, установи та організації, що експлуатують екологічно небезпечні об'єкти, які...


Статья 49. Фінансування громадської екологічної експертизи 

Фінансування громадської екологічної експертизи здійснюється за рахунок коштів об'єднань громадян, громадських природоохоронних та інших фондів, а також цільових добровільних грошових внесків...


Статья 50. Правопорушення в галузі екологічної експертизи 

Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:

1) порушення встановленого законодавством порядку проведення екологічної експертизи;

2) надання свідомо неправдивих відомостей...


Статья 51. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи 

Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних договорів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною...