Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про екологічну мережу України від 24.06.2004 № 1864-IV ЗУ Про екологічну мережу України - Закони України 2014

Про екологічну мережу УкраїниСтатья 1. Законодавство України про екологічну мережу 

Відносини, пов'язані з формуванням, збереженням та раціональним, невиснажливим використанням екологічної мережі (далі - екомережа), регулюються відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР...


Статья 2. Завдання законодавства про екомережу 

Завданням законодавства про екомережу є регулювання суспільних відносин у сфері формування, збереження та раціонального, невиснажливого використання екомережі як однієї з найважливіших...


Статья 3. Терміни, що вживаються у цьому Законі 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення...


Статья 4. Принципи формування, збереження та використання екомережі 

Формування, збереження та використання екомережі здійснюється відповідно до таких основних принципів: 

а) забезпечення цілісності екосистемних функцій складових елементів...


Статья 5. Складові екомережі 

До складових структурних елементів екомережі включаються: 

а) території та об'єкти природно-заповідного фонду; 

б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя,...


Статья 6. Право власності на землю та інші природні ресурси об'єктів екомережі 

1. Включення територій та об'єктів до переліку територій та об'єктів екомережі не призводить до зміни форми власності і категорії земель на відповідні земельні ділянки та інші природні...


Статья 7. Організація державного управління у сфері формування, збереження та використання екомережі 

1. Державне управління у сфері формування, збереження та використання екомережі здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральний орган виконавчої...


Статья 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері формування, збереження та використання екомережі 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері формування, збереження та використання екомережі належать: 

а) забезпечення реалізації державної політики у сфері формування,...


Статья 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері формування, збереження та використання екомережі 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері формування, збереження та використання екомережі належать: 

а) участь у розробленні та забезпеченні виконання...


Статья 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері формування, збереження та використання екомережі 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері формування, збереження та використання екомережі...


Статья 11. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та використання екомережі 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та використання екомережі в межах своїх повноважень забезпечують: 

розроблення та...


Статья 13. Наукове забезпечення формування, збереження та використання екомережі 

1. З метою забезпечення науково обґрунтованого формування, збереження та використання екомережі, поліпшення збереження та відновлення ландшафтного та біорізноманіття, прискорення створення...


Статья 14. Проектування екомережі 

Проектування екомережі передбачає: 

а) нанесення на планово-картографічні матеріали територій та об'єктів, включених до переліків екомережі; 

б) визначення територій,...


Статья 15. Схеми формування екомережі 

1. Проектування екомережі здійснюється шляхом розроблення регіональних схем формування екомережі Автономної Республіки Крим та областей, а також місцевих схем формування екомережі районів,...


Статья 16. Переліки територій та об'єктів екомережі 

1. Перелік ключових територій екомережі включає території та об'єкти природно-заповідного фонду, водно-болотні угіддя міжнародного значення, інші території, у межах яких збереглися найбільш...


Статья 17. Порядок включення до переліків територій та об'єктів екомережі 

1. Включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі здійснюється з урахуванням їх значення з точки зору екології, ботаніки, зоології та ландшафтознавства. У першу...


Статья 18. Режим охорони та використання територій та об'єктів екомережі 

1. Включення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, до переліку територій та об'єктів екомережі не призводить до зміни режиму їх...


Статья 19. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з формуванням, збереженням та невиснажливим використанням екомережі 

1. Фінансування заходів, пов'язаних з формуванням, збереженням та невиснажливим використанням екомережі, включаючи роботи з проектування, проведення відповідних наукових досліджень, може...


Статья 20. Державний моніторинг екомережі 

1. Державний моніторинг екомережі передбачає здійснення системи спостережень, спрямованих на оцінку цілісності екомережі, стану природних комплексів та об'єктів, включених до переліків...


Статья 21. Державний облік територій та об'єктів екомережі 

Території та об'єкти екомережі підлягають державному обліку. Такий облік є складовою частиною державного земельного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, територій та...


Статья 22. Доступ громадян та їх об'єднань до інформації з питань, що стосуються екомережі 

1. З метою врахування інтересів громадян та їх об'єднань у формуванні, збереженні та використанні екомережі обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації інформують...


Статья 23. Контроль за формуванням, збереженням та використанням екомережі 

1. Державний нагляд (контроль) за формуванням, збереженням та використанням екомережі, розробленням та виконанням регіональних і місцевих схем екомережі здійснюється центральним органом...


Статья 24. Відповідальність за порушення законодавства з питань формування, збереження та використання екомережі 

Особи, винні у порушенні законодавства з питань формування, збереження та використання екомережі, несуть відповідальність відповідно до закону. 


Статья 25. Міжнародне співробітництво з питань формування, збереження та використання екомережі 

1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань формування, збереження та використання Всеєвропейської екомережі, створенні транскордонних елементів екомережі. 

2....