Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про електроенергетику від 16.10.1997 № 575/97-ВР ЗУ Про електроенергетику - Закони України 2014

Про електроенергетикуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

виробництво електричної енергії - господарська діяльність, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт на об’єктах...


Статья 3. Законодавство про електроенергетику 

Відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, а також з централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням, регулюються...


Статья 4. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці 

Регулювання відносин в електроенергетиці має особливості, визначені цим Законом. Ці особливості викликані об'єктивними умовами функціонування галузі: 

постійним і безперервним...


Статья 5. Державна політика в електроенергетиці 

Державна політика в електроенергетиці базується на таких принципах: 

державне регулювання діяльності в електроенергетиці; 

створення умов безпечної експлуатації...


Статья 5-1. Моніторинг безпеки постачання електричної енергії 

Моніторинг безпеки постачання електричної енергії та опублікування відповідного звіту здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному...


Статья 6. Право власності в електроенергетиці 

Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у різних формах власності. Перелік об'єктів електроенергетики, які не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням...


Статья 7. Норми, правила і стандарти в електроенергетиці 

Проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, виведення з експлуатації об’єктів електроенергетики, систем централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного)...


Статья 8. Державне управління в електроенергетиці 

Державне управління в електроенергетиці здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний орган...


Статья 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці 

Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі...


Статья 10. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами електроенергетики 

До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами електроенергетики належать: 

погодження питань розміщення на...


Статья 11. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці 

Державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться шляхом формування тарифної політики відповідно до законодавства, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в...


Статья 12. Основні завдання та повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 

Основними завданнями національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, є: 

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо...


Статья 13. Ліцензування діяльності в електроенергетиці 

Діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора...


Статья 14. Управління та розвиток об'єднаної енергетичної системи України

{ Назва статті 14 в редакції Закону N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012 } 

В електроенергетиці України діє єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного...


Статья 15. Оптовий ринок електричної енергії України 

Купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких перевищують граничні показники (крім випадків, передбачених цим Законом), та весь її оптовий...


Статья 15-1. Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії 

Для проведення розрахунків за закуплену на оптовому ринку електричної енергії України та спожиту електричну енергію енергопостачальники, що здійснюють господарську діяльність з постачання...


Статья 16. Антимонопольні обмеження 

Суб'єктам господарської діяльності, відносини яких регулюються цим Законом, Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" ( 663-18 ), згідно із Законом України...


Статья 17. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію 

Формування оптових тарифів на електричну енергію здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України згідно з договором. { Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 17-1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії 

"Зелений" тариф встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числі на...


Статья 17-2. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж 

Вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, і...


Статья 17-3. Місцева складова при створенні об'єкта електроенергетики 

Для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів) та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року,...


Статья 18. Проектування та будівництво об’єктів електроенергетики

{ Назва статті 18 в редакції Закону N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 } 

Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне...


Статья 19. Охорона об'єктів електроенергетики 

Особливо важливі об'єкти електроенергетики, перелік яких визначається центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику в електроенергетичному комплексі, і затверджується...


Статья 19-1. Установлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд 

На території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд установлюється особливий режим охорони. 

Доступ сторонніх осіб та всіх видів транспорту на цю...


Статья 20. Охорона навколишнього природного середовища 

Підприємства електроенергетики повинні додержувати вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні та...


Статья 21. Особливості умов праці в електроенергетиці 

Підприємства, установи та організації електроенергетики зобов'язані забезпечувати комплектування робочих місць висококваліфікованими кадрами, постійно підвищувати їх кваліфікацію, гарантувати...


Статья 22. Страйки на підприємствах електроенергетики 

Страйки на підприємствах електроенергетики забороняються у випадках, коли вони можуть призвести до порушення сталості об'єднаної енергосистеми України або теплопостачання в осінньо-зимовий...


Статья 23. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану, особливого періоду та у разі надзвичайних ситуацій в об'єднаній енергетичній системі України

{ Назва статті 23 в редакції Закону N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012 } 

У разі введення надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про надзвичайний стан" ( 2501-12 )...


Статья 24. Права, обов'язки та відповідальність енергопостачальників і електропередавальних організацій

{ Назва статті 24 в редакції Закону N 982-IV ( 982-15 ) від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 } 

Енергопостачальники...


Статья 24-1. Відповідальність суб'єктів електроенергетики за збитки, завдані при виробництві, передачі, розподілі та постачанні електричної енергії

{ Назва статті 24-1 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 } 

Відповідальність за збитки, завдані внаслідок переривання процесу виробництва, передачі, розподілу та...


Статья 25. Права споживачів електричної енергії 

Споживачі електричної енергії мають право на: 

приєднання та підключення до електричної мережі, за умови виконання правил приєднання електроустановок до електричних мереж; { Абзац...


Статья 26. Обов'язки та відповідальність споживачів енергії 

Споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. 

Споживач енергії зобов'язаний додержуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про...


Статья 27. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику 

Правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність. 

Правопорушеннями в...


Статья 28. Міжнародне співробітництво 

Суб'єкти електроенергетики беруть участь у міжнародному науково-технічному, зовнішньоекономічному та інших формах міжнародного співробітництва відповідно до державних програм, міжнародних...


Статья 29. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про електроенергетику, застосовуються правила міжнародного...


Статья 30. Особливості експорту електроенергії 

Для здійснення експорту електричної енергії енергопостачальники закуповують необхідний її обсяг на оптовому ринку електричної енергії України за оптовою ринковою ціною. 

Доступ до...