Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про електронні документи та електронний документообіг від 22.05.2003 № 851-IV ЗУ Про електронні документи та електронний документообіг - Закони України 2014

Про електронні документи та електронний документообігСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

адресат - фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ; 

дані - інформація, яка подана у...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних...


Статья 3. Законодавство про електронні документи та електронний документообіг 

Відносини, пов'язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Цивільним кодексом України ( 435-15 ), законами...


Статья 4. Державне регулювання електронного документообігу 

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику електронного документообігу. 

Державне регулювання...


Статья 5. Електронний документ 

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. 

Склад та порядок розміщення обов'язкових...


Статья 6. Електронний підпис 

Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного...


Статья 7. Оригінал електронного документа 

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора. 

У разі надсилання...


Статья 8. Правовий статус електронного документа та його копії 

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. 

Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися...


Статья 9. Електронний документообіг 

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних...


Статья 10. Відправлення та передавання електронних документів 

Відправлення та передавання електронних документів здійснюються автором або посередником в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних,...


Статья 11. Одержання електронних документів 

Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа автора, якщо інше не...


Статья 12. Перевірка цілісності електронного документа 

Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису. 


Статья 13. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів 

Суб'єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. 

Строк...


Статья 14. Організація електронного документообігу 

Електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу. 

...


Статья 15. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом 

Суб'єкти електронного документообігу, які здійснюють його на договірних засадах, самостійно визначають режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію, та...


Статья 16. Права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу 

Суб'єкти електронного документообігу користуються правами та мають обов'язки, які встановлено для них законодавством. 

Якщо в процесі організації електронного документообігу...


Статья 17. Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу 

Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу здійснюється в порядку, встановленому законом. 


Статья 18. Відповідальність за порушення законодавства про електронні документи та електронний документообіг 

Особи, винні в порушенні законодавства про електронні документи та електронний документообіг, несуть відповідальність згідно з законами України. 

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ...