Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про електронний цифровий підпис від 22.05.2003 № 852-IV ЗУ Про електронний цифровий підпис - Закони України 2014

Про електронний цифровий підписСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

електронний підпис - дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та...


Статья 2. Суб'єкти правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису 

Суб'єктами правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису є: 

підписувач; 

користувач; 

центр сертифікації ключів; 

...


Статья 3. Правовий статус електронного цифрового підпису 

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо: 

електронний цифровий підпис підтверджено з використанням...


Статья 4. Призначення електронного цифрового підпису 

Електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів. 

Електронний цифровий...


Статья 5. Особливості застосування електронного цифрового підпису 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише посилений...


Статья 6. Вимоги до сертифіката ключа 

Сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані: 

найменування та реквізити центру сертифікації ключів (центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру); 

...


Статья 7. Права та обов'язки підписувача 

Підписувач має право: 

вимагати скасування, блокування або поновлення свого сертифіката ключа; 

оскаржити дії чи бездіяльність центру сертифікації ключів у судовому...


Статья 8. Центр сертифікації ключів 

Центром сертифікації ключів може бути юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, що надає послуги електронного цифрового...


Статья 9. Акредитований центр сертифікації ключів 

Центр сертифікації ключів, акредитований в установленому порядку, є акредитованим центром сертифікації ключів. 

Акредитований центр сертифікації ключів має право: 

...


Статья 10. Засвідчувальний центр 

Кабінет Міністрів України за необхідності визначає засвідчувальний центр центрального органу виконавчої влади для забезпечення реєстрації, засвідчення чинності відкритих ключів та акредитації...


Статья 11. Центральний засвідчувальний орган 

Центральний засвідчувальний орган визначається Кабінетом Міністрів України. 

Центральний засвідчувальний орган: 

формує і видає посилені сертифікати ключів...


Статья 12. Контролюючий орган 

Функції контролюючого органу здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.

{ Частина перша...


Статья 13. Скасування, блокування та поновлення посиленого сертифіката ключа 

Акредитований центр сертифікації ключів негайно скасовує сформований ним посилений сертифікат ключа у разі: 

закінчення строку чинності сертифіката ключа; 

подання...


Статья 14. Припинення діяльності центру сертифікації ключів 

Центр сертифікації ключів припиняє свою діяльність відповідно до законодавства. 

Про рішення щодо припинення діяльності центр сертифікації ключів повідомляє підписувачів за три...


Статья 15. Відповідальність за порушення законодавства про електронний цифровий підпис 

Особи, винні у порушенні законодавства про електронний цифровий підпис, несуть відповідальність згідно з законом. 


Статья 16. Розв'язання спорів 

Спори, що виникають у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, розв'язуються в порядку, встановленому законом. 


Статья 17. Визнання іноземних сертифікатів ключів 

Іноземні сертифікати ключів, засвідчені відповідно до законодавства тих держав, де вони видані, визнаються в Україні чинними у порядку, встановленому законом. 


Статья 18. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 

2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у...