Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про енергозбереження від 01.07.1994 № 74/94-ВР ЗУ Про енергозбереження - Закони України 2014

Про енергозбереженняСтатья 1. Завдання законодавства про енергозбереження 

Метою законодавства про енергозбереження є регулювання відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов'язаної з...


Статья 2. Законодавство України про енергозбереження 

Відносини у сфері енергозбереження на території України регулюються цим Законом, іншими актами законодавства України. 


Статья 3. Основні принципи державної політики енергозбереження 

Основними принципами державної політики у сфері енергозбереження є: 

а) створення державою економічних і правових умов заінтересованості в енергозбереженні юридичних та фізичних...


Статья 4. Об'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження 

Об'єктами правового регулювання законодавства про енергозбереження є відносини у сфері функціонування енергетичного господарства України, проектування, створення та впровадження наукових та...


Статья 5. Суб'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження 

Суб'єктами правового регулювання відносин у сфері енергозбереження є юридичні та фізичні особи, в результаті діяльності яких здійснюються: 

проведення енергозберігаючої політики...


Статья 6. Державні цільові та інші програми енергозбереження { Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 } 

Для проведення ефективної цілеспрямованої діяльності держави щодо організації та координації дій у сфері енергозбереження розробляються та приймаються державні цільові, регіональні, місцеві та...


Статья 7. Освіта і виховання у сфері енергозбереження 

Виховання ощадливого ставлення до використання паливно-енергетичних ресурсів забезпечується шляхом навчання і широкої популяризації та пропаганди економічних, екологічних і соціальних переваг...


Статья 8. Наукові дослідження 

Держава забезпечує умови для проведення систематичних комплексних досліджень у сфері енергозбереження для розробки наукових основ створення новітніх енергозберігаючих процесів і...


Статья 9. Управління у сфері енергозбереження 

Управління у сфері енергозбереження спрямоване на забезпечення потреб економіки та населення України в паливі, тепловій та електричній енергії на основі раціонального використання...


Статья 10. Мета і завдання економічного механізму 

Метою впровадження економічного механізму енергозбереження в господарчу практику є інтенсифікація та розширення процесів енергозбереження в умовах становлення та розвитку ринкових відносин в...


Статья 11. Економічні заходи для забезпечення енергозбереження 

Економічні заходи для забезпечення енергозбереження передбачають: 

а) комплексне застосування економічних важелів та стимулів для орієнтації управлінської, науково-технічної і...


Статья 12. Фінансування заходів щодо економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів 

Джерелами фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є Державний фонд енергозбереження, власні та позикові кошти підприємств, установ і організацій,...


Статья 13. Державний фонд енергозбереження 

Для забезпечення фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів утворюється Державний фонд енергозбереження. 

Джерелами формування Державного...


Статья 14. Напрями використання фондів енергозбереження 

Кошти фондів енергозбереження використовуються для фінансування заходів щодо раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, включаючи науково-дослідні та...


Статья 15. Взаємна економічна відповідальність постачальників і споживачів паливно-енергетичних ресурсів 

Економічні заходи для забезпечення енергозбереження грунтуються на принципі взаємної економічної відповідальності і передбачають: 

а) компенсаційні виплати та відшкодування...


Статья 16. Стимулювання енергозбереження 

Стимулювання енергозбереження здійснюється шляхом: 

а) надання податкових пільг підприємствам - виробникам енергозберігаючого обладнання, техніки і матеріалів, засобів...


Статья 18. Завдання стандартизації у сфері енергозбереження 

Стандартизація у сфері енергозбереження проводиться для встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів....


Статья 19. Енергетичні стандарти 

Державні енергетичні стандарти є обов'язковими для виконання. Вони визначають основні терміни та поняття, організаційно-методичні основи енергозбереження, раціональні питомі витрати...


Статья 20. Норми та нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів 

Норми і нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів в обов'язковому порядку включаються в енергетичні паспорти обладнання, режимні карти, технологічні інструкції та інструкції з...


Статья 21. Обов'язковість державної експертизи з енергозбереження 

Державна експертиза з енергозбереження - система заходів щодо встановлення відповідності показників об'єктів експертизи, які характеризують використання паливно-енергетичних ресурсів, вимогам...


Статья 22. Об'єкти державної експертизи з енергозбереження

( Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 ) 

Державній експертизі з енергозбереження підлягають: ( Абзац перший статті 22 із...


Статья 23. Державна експертиза з енергозбереження 

Основними завданнями державної експертизи з енергозбереження є:

а) визначення відповідності управлінської, інвестиційної та іншої діяльності цілям енергозбереження;

б)...


Статья 24. Обов'язковість виконання розпоряджень і висновків державної експертизи з енергозбереження 

Висновки державної експертизи з енергозбереження повинні враховувати нормативи галузевих стандартів, приведених у відповідність з вимогами цього Закону, і є обов'язковими для...


Статья 24-1. Енергетичний аудит 

Енергетичний аудит проводиться з метою: 

визначення шляхів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, уникнення необґрунтованих витрат на проведення...


Статья 28. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері енергозбереження 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері енергозбереження на державному та громадському рівнях відповідно до законодавства України та міжнародного права.

Якщо...


Статья 29. Обов'язок іноземних юридичних осіб, іноземців та осіб без громадянства щодо додержання законодавства України про енергозбереження

( Назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 ) 

Іноземні юридичні особи, іноземці та особи без громадянства зобов'язані...