Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про фінансовий лізинг від 16.12.1997 № 723/97-ВР ЗУ Про фінансовий лізинг - Закони України 2014

Про фінансовий лізингСтатья 1. Визначення фінансового лізингу 

1. Фінансовий лізинг (далі - лізинг) - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. 

2. За договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу)...


Статья 2. Законодавство про фінансовий лізинг 

1. Відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України ( 435-15 ) про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку з...


Статья 3. Предмет лізингу 

1. Предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. 

2. Не...


Статья 4. Суб'єкти лізингу 

Суб'єктами лізингу можуть бути: 

лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу; 

лізингоодержувач - фізична або...


Статья 5. Сублізинг 

1. Сублізинг - це вид піднайму предмета лізингу, у відповідності з яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержувачам за договором сублізингу) у користування...


Статья 6. Договір лізингу 

1. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі. 

2. Істотними умовами договору лізингу є: 

предмет лізингу; 

строк, на який лізингоодержувачу надається право...


Статья 7. Відмова від договору лізингу 

1. Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить...


Статья 8. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача 

1. У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та обов'язки лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета...


Статья 9. Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу 

1. Лізингоодержувачу (сублізингоодержувачу) забезпечується захист його прав на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника. 

2....


Статья 10. Права та обов'язки лізингодавця 

1. Лізингодавець має право: 

1) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти; 

2) здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем...


Статья 11. Права та обов'язки лізингоодержувача 

1. Лізингоодержувач має право: 

1) обирати предмет лізингу та продавця або встановити специфікацію предмета лізингу і доручити вибір лізингодавцю; 

2) відмовитися від прийняття...


Статья 12. Реєстрація предмета лізингу 

Предмет лізингу підлягає реєстрації у випадках і в порядку, передбачених законом. 


Статья 13. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу та його страхування 

1. З моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу переходить до лізингоодержувача, якщо інше не...


Статья 14. Утримання предмета лізингу 

1. Лізингоодержувач протягом усього часу перебування предмета лізингу в його користуванні повинен підтримувати його у справному стані. 

2. Лізингоодержувач протягом строку лізингу несе...


Статья 15. Правові наслідки поліпшення лізингоодержувачем предмета лізингу 

1. Лізингоодержувач має право поліпшити річ, яка є предметом договору лізингу, лише за згодою лізингодавця. 

2. Якщо поліпшення предмета лізингу здійснене без дозволу лізингодавця,...


Статья 16. Лізингові платежі 

1. Сплата лізингових платежів здійснюється в порядку, встановленому договором. 

2. Лізингові платежі можуть включати: 

а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета...


Статья 17. Вирішення спорів 

1. Спори, що виникають при укладанні та виконанні лізингових договорів, вирішуються відповідно до закону. 

2. Спори, що виникають із договорів міжнародного лізингу, вирішуються з...


Статья 18. Амортизаційні відрахування 

1. Амортизаційні відрахування на предмет лізингу обчислюються відповідно до законодавства. 

2. Договором лізингу відповідно до законодавства може передбачатися прискорена амортизація...


Статья 19. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому...