Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IV ЗУ Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухом - Закони України 2014

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістюСтатья 1. Відносини, які регулюються цим Законом 

Цей Закон встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління...


Статья 2. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні: 

вимірна одиниця об'єкта інвестування - встановлена правилами фонду фінансування будівництва одиниця виміру об'єкта...


Статья 3. Система фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю 

Системою фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю (далі - система фінансово-кредитних механізмів) за цим Законом є врегульовані цим Законом та договорами...


Статья 4. Вимоги до окремих суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмів 

Управителем може бути фінансова установа, що отримала в установленому законодавством порядку дозвіл/ліцензію на здійснення визначеної цим Законом діяльності.

{ Статтю 4 доповнено...


Статья 5. Фонди в управлінні, мета їх створення 

Фінансові установи створюють фонди за власною ініціативою в порядку, визначеному цим Законом. 

Залежно від мети створення фонд може бути: 

фондом фінансування...


Статья 6. Об'єкти управління майном. Довірча власність 

Об'єктами управління майном у системі фінансово-кредитних механізмів є ФФБ та ФОН. 

Об'єкт управління майном знаходиться в довірчій власності управителя. 

Управитель є довірчим...


Статья 7. Управитель фонду 

Управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів у...


Статья 8. Обмеження права довірчої власності управителя 

Правила фонду мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя, встановлені установником управління майном у договорі управління майном: 

управитель не може доручити...


Статья 9. Укладання договору між управителем та забудовником 

Управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов'язується збудувати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку...


Статья 10. Особливості забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором перед управителем фонду 

Виконання зобов'язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права...


Статья 11. Створення ФФБ 

Фінансова установа, яка відповідає вимогам цього Закону, може за власною ініціативою створити ФФБ. ФФБ не є юридичною особою. 

ФФБ може бути двох видів - ФФБ виду А та ФФБ виду...


Статья 12. Підстави функціонування ФФБ 

Управитель для кожного ФФБ розробляє й затверджує Правила ФФБ та інші необхідні внутрішні документи, що регламентують функціонування цього ФФБ. Правила ФФБ є обов'язковими для виконання всіма...


Статья 13. Система функціонування ФФБ 

Система функціонування ФФБ передбачає: 

укладання договору між забудовником та управителем ФФБ, визначення характеристик об'єктів будівництва і об'єктів інвестування, передачу...


Статья 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ 

Фізична або юридична особа, або спільний інвестор ФОН стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ на...


Статья 15. Порядок закріплення за довірителем об'єкта інвестування та умови передачі коштів в управління управителю ФФБ 

При укладенні договору про участь у ФФБ довіритель обирає конкретний об'єкт інвестування з переліку незакріплених за іншими довірителями об'єктів інвестування, що є у пропозиції управителя. Цей...


Статья 16. Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів 

Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах...


Статья 17. Оперативний резерв 

Кошти оперативного резерву, сформованого управителем відповідно до встановлених обмежень за рахунок отриманих в управління коштів, управитель використовує для виконання таких операцій: { Абзац...


Статья 18. Контроль виконання зобов'язань за договором 

Управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій...


Статья 19. Взаємодія управителя ФФБ, забудовника та довірителя після введення об'єкта будівництва в експлуатацію 

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію забудовник письмово повідомляє про це управителя та надає дані щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування.

{ Частина перша...


Статья 20. Припинення управління майном та договору про участь у ФФБ, відкріплення об'єкта інвестування від довірителя та умови виплати довірителю коштів з ФФБ 

Управління майном, яке здійснюється за договором про участь у ФФБ, припиняється у разі: 

повного виконання управителем ФФБ зобов'язань перед довірителем; 

відмови довірителя від...


Статья 21. Види винагороди управителя ФФБ та порядок її сплати 

За перерахування коштів на фінансування будівництва управитель отримує винагороду: 

для ФФБ виду А управителю таку винагороду сплачує забудовник у розмірі, строки та в порядку, погоджені...


Статья 22. Припинення функціонування ФФБ 

ФФБ припиняє своє функціонування за рішенням управителя ФФБ у разі досягнення мети, з якою був створений фонд. 

Після виконання управителем ФФБ зобов'язань перед усіма довірителями ФФБ...


Статья 23. Заміна управителя ФФБ 

За рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням...


Статья 24. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і забудовників 

Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснюють національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національний банк України у межах своїх...


Статья 25. Створення ФОН 

Відносини щодо створення та діяльності фінансової установи - управителя ФОН регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечить цьому Закону. 

ФОН...


Статья 26. Підстави функціонування ФОН 

Проспект емісії сертифікатів ФОН установлює порядок розміщення сертифікатів ФОН з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

Правила ФОН визначають процедури створення ФОН,...


Статья 27. Система функціонування ФОН 

Система функціонування ФОН передбачає: 

укладення управителем ФОН договору із забудовником на умовах цього Закону; 

залучення коштів шляхом випуску та розміщення сертифікатів...


Статья 28. Порядок приєднання до ФОН 

Проспект емісії сертифікатів ФОН є публічною або приватною пропозицією (офертою) з умовами управління майном та визначеними обмеженнями права довірчої власності управителя. 

Особа, яка...


Статья 29. Функції управителя 

Управитель на свій розсуд в інтересах власників сертифікатів ФОН здійснює управління ФОН. 

Управитель ФОН проводить операції з нерухомістю та здійснює інші дії з управління ФОН з метою...


Статья 30. Специфіка функціонування ФОН 

Управитель за рахунок власних коштів може здійснювати страхування своєї фінансової відповідальності за збитки, що можуть бути завдані власникам сертифікатів ФОН діями або бездіяльністю...


Статья 31. Припинення функціонування ФОН 

ФОН припиняє функціонування після закінчення строку, на який він був створений, та після виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до Правил ФОН. 

...


Статья 32. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва 

На умовах договору із забудовником, управитель ФОН спрямовує кошти, залучені шляхом розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва в порядку, визначеному Правилами ФОН. 

...


Статья 33. Винагорода управителя ФОН 

За здійснення управління ФОН управитель отримує винагороду. Винагорода управителя встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ФОН. 

Вартість чистих активів ФОН...


Статья 34. Заміна управителя ФОН 

За рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням власників сертифікатів ФОН або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з...


Статья 35. Порядок державної реєстрації права власності на нерухомість, набуту від здійснення управління ФОН 

Уповноважені органи, які здійснюють реєстрацію прав власності на нерухомість, зобов'язані зареєструвати нерухомість, яка є довірчою власністю управителя ФОН, на його ім'я як управителя із...


Статья 36. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН 

Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН здійснюють національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національний банк України в межах своїх...


Статья 37. Визначення сертифікатів ФОН 

Власник сертифікату ФОН може отримувати дохід від управління ФОН управителем на умовах Правил ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН. Власник сертифікатів ФОН має право вимагати від...


Статья 38. Етапи емісії сертифікатів ФОН 

Процедура емісії сертифікатів ФОН включає такі етапи: 

одержання дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН; 

прийняття емітентом рішення про випуск сертифікатів...


Статья 39. Умови випуску та обігу сертифікатів ФОН 

Рішення про випуск сертифікатів ФОН приймає виконавчий орган емітента та оформлює це рішення протоколом. 

Проспект емісії сертифікатів ФОН підлягає реєстрації у Національній комісії з...


Статья 40. Операції із сертифікатами ФОН 

Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом відкритого або закритого продажу.

{ Частина перша статті 40 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 }  

{ Частину другу...


Статья 41. Форма випуску сертифікатів ФОН 

Сертифікати ФОН можуть бути випущені в одній з таких форм: 

іменні сертифікати ФОН документарної форми випуску (іменні документарні сертифікати ФОН); 

іменні сертифікати ФОН...


Статья 42. Порядок видачі дозволів на право здійснення емісії сертифікатів ФОН 

Дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів ФОН ( z1084-04 ) емітентам надається відповідним уповноваженим органом, до компетенції якого відносяться нагляд та регулювання діяльності емітента...


Статья 43. Документи, що подаються для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН 

Для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН емітент надає такі документи: 

заяву на одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН ( z1084-04 ); 

...


Статья 44. Державна реєстрація випусків сертифікатів ФОН 

Державна реєстрація випусків сертифікатів ФОН здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Проспект емісії сертифікатів ФОН має містити такі...


Статья 45. Підстави для відмови в державній реєстрації випуску сертифікатів ФОН 

Орган, що реєструє, може відмовити в державній реєстрації випуску сертифікатів ФОН виключно з однієї з таких причин: 

порушення емітентом вимог цього Закону, у тому числі наявність у...


Статья 46. Реєстрація звітів про підсумки випуску сертифікатів ФОН 

Емітент не пізніше 30 днів після завершення розміщення сертифікатів ФОН зобов'язаний надати в реєструючий орган звіт про підсумки випуску даного випуску сертифікатів. 

Вимоги до звіту...


Статья 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН

{ Назва статті 47 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 

Ведення реєстру власників іменних сертифікатів ФОН незалежно від кількості власників таких сертифікатів без...


Статья 48. Емітенти сертифікатів ФОН 

Емітентом сертифікатів ФОН може бути банк або інша фінансова установа, якщо вона відповідає вимогам, встановленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків...


Статья 49. Відповідальність емітентів за порушення вимог цього Закону 

За порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів посадові особи емітентів, а також власники сертифікатів ФОН несуть відповідальність у порядку, передбаченому законом. 

...


Статья 50. Отримання кредиту для участі у ФФБ 

Банк надає кредит довірителю ФФБ на умовах, визначених в договорі про іпотечний кредит. Предметом іпотеки за іпотечним договором є об'єкт інвестування, який стане власністю позичальника в...


Статья 51. Інфляційне застереження 

Інфляційним застереженням є обумовлений сторонами договору про іпотечний кредит спосіб збереження реальної вартості грошових вимог та доходів банку. Таке застереження має забезпечувати...