Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінюванняСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

1) диверсія - будь-які навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших...


Статья 2. Цілі фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Цілями фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (далі - фізичний захист) є: 

створення умов,спрямованих на...


Статья 3. Засади державної політики з фізичного захисту 

Державна політика з фізичного захисту провадиться на засадах: 

визнання фізичного захисту одним з елементів забезпечення національної безпеки України; 

відповідальності за...


Статья 4. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини між державою в особі державних органів, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, що здійснюють заходи фізичного захисту.

{ Частина...


Статья 5. Умови досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні 

Досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні можливе за умов: 

визначення та запровадження засад державної політики з фізичного захисту; 

створення, впровадження і...


Статья 5-1. Проектна загроза 

Проектна загроза визначається на підставі результатів оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів. 

Організація...


Статья 5-2. Державна система фізичного захисту 

Державна система фізичного захисту створюється для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні. 

Функціонування державної системи фізичного захисту ґрунтується на результатах...


Статья 6. Досягнення цілей фізичного захисту конкретних ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Цілі фізичного захисту конкретних ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання вважаються досягнутими за умови,...


Статья 7. Досягнення цілей фізичного захисту конкретного перевезення 

Цілі фізичного захисту конкретного перевезення вважаються досягнутими за умови, якщо згідно із законодавством виконано основні вимоги фізичного захисту, забезпечується персональна...


Статья 8. Охорона та оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Функції охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання виконуються в порядку, встановленому законодавством України. 

...


Статья 9. Обмеження, що запроваджуються у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України 

У зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України в межах ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, транспортних засобів та...


Статья 10. Інформація, доступ до якої обмежується 

Віднесення інформації з фізичного захисту до інформації з обмеженим доступом та поводження з нею здійснюються відповідно до законодавства України. 


Статья 11. Одержання іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, допусків та дозволів до місць і робіт, де діють обмеження 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, одержують допуск до виконання особливих робіт, до інформації з обмеженим доступом та дозвіл на пересування...


Статья 12. Статус осіб, які здійснюють фізичний захист 

Особи, які здійснюють фізичний захист, за своїм статусом прирівнюються до персоналу, що здійснює діяльність у сфері використання ядерної енергії. 

Розділ III ОСНОВНІ ВИМОГИ ФІЗИЧНОГО...


Статья 13. Нормування фізичного захисту 

Нормування фізичного захисту здійснюється на підставі науково-технічних розробок. Основними питаннями нормування фізичного захисту є: 

визначення проектної загрози; { Абзац другий...


Статья 14. Окремі питання дозвільної діяльності 

Умови і правила здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки визначаються з урахуванням вимог фізичного захисту, передбачених цим Законом, іншими...


Статья 15. Державна експертиза фізичного захисту 

Державна експертиза фізичного захисту - експертно-аналітична та науково-технічна діяльність, яка проводиться органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки із залученням Служби...


Статья 16. Державна перевірка систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Порядок проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі...


Статья 17. Професійна підготовка з фізичного захисту 

Органи державної влади, експлуатуючі організації та ліцензіати забезпечують планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації власних фахівців з фізичного захисту, персоналу...


Статья 18. Першочергові вимоги фізичного захисту 

До першочергових вимог фізичного захисту належать: 

встановлення та здійснення відповідними центральними органами виконавчої влади експлуатуючими організаціями та іншими ліцензіатами...


Статья 19. Рівень фізичного захисту 

Порядок визначення ліцензіатом рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії...


Статья 20. Основні вимоги до системи фізичного захисту 

Система фізичного захисту ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, діє виключно в їх межах і повинна: {...


Статья 21. Основні вимоги фізичного захисту до діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Під час здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії мають додержуватися такі основні вимоги фізичного захисту: 

діяльність розпочинається з дотриманням першочергових вимог...


Статья 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері фізичного захисту 

Кабінет Міністрів України: 

забезпечує проведення державної політики з фізичного захисту на засадах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами; 

забезпечує...


Статья 23. Повноваження правоохоронних органів у сфері фізичного захисту

{ Назва статті 23 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

Правоохоронні органи: { Абзац перший статті 23 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012...


Статья 24. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту 

Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національна академія наук України відповідно до своєї компетенції: 

створюють умови для досягнення цілей...


Статья 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

{ Назва статті 25 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки: { Абзац перший статті 25 в редакції Закону N...


Статья 26. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо фізичного захисту 

Місцеві державні адміністрації, на території яких розміщені ядерні установки і об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, та (або) проходять маршрути перевезень ядерних...


Статья 27. Витрати на фінансування фізичного захисту 

Витрати на фінансування фізичного захисту здійснюють: 

бюджетні установи та організації - за рахунок коштів на їх утримання; 

суб'єкти підприємницької діяльності - за рахунок...


Статья 28. Порядок планування витрат на фінансування фізичного захисту 

Юридичні особи всіх форм власності, які мають визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами повноваження щодо фізичного захисту в сфері використання ядерної енергії та радіаційної...


Статья 29. Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту 

Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту здійснюється у сфері розвитку, модернізації, підвищення якості технічного оснащення систем фізичного захисту, підвищення рівня нормування,...


Статья 30. Питання охорони ядерних матеріалів під час міжнародного перевезення 

Питання, що стосуються виконання функцій охорони ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання під час міжнародних (у тому числі транзитних) перевезень,...


Статья 31. Допуск озброєних підрозділів охорони інших держав на територію України 

Допуск озброєних підрозділів охорони інших держав на територію України здійснюється тільки у зв'язку з виконанням ними функцій охорони ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел...


Статья 32. Відповідальність за порушення законодавства України з фізичного захисту 

Порушення законодавства України з фізичного захисту тягне за собою відповідальність відповідно до закону. 

Порушеннями законодавства України у сфері фізичного захисту є: 

...