Статья 13. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Нормування фізичного захисту Нормування фізичного захисту здійснюється на підставі науково-технічних розробок. Основними питаннями нормування фізичного захисту є: 

визначення проектної загрози; { Абзац другий частини першої статті 13 в редакції Закону N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

визначення категорій ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і перевезень у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки; 

визначення рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та перевезень у сфері використання ядерної енергії; 

встановлення порядку проведення спеціальної перевірки і надання допусків до виконання особливих робіт; { Абзац п'ятий частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

встановлення вимог фізичного захисту при проектуванні ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та інших джерел іонізуючого випромінювання; 

встановлення вимог щодо забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі під час їх перевезення; { Абзац сьомий частини першої статті 13 в редакції Закону N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 }  

{ Абзац восьмий частини першої статті 13 виключено на підставі Закону N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 }  

встановлення вимог щодо ліцензування, нагляду, експертизи фізичного захисту у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки; 

встановлення вимог щодо використання озброєної охорони в системі фізичного захисту. 

Основні питання нормативного регулювання фізичного захисту є основою для формування державних науково-технічних програм щодо фізичного захисту і мають враховувати вимоги правоохоронних органів щодо рівня фізичного захисту. 

Проекти нормативно-правових актів з питань фізичного захисту розробляються з урахуванням проектної загрози.

{ Статтю 13 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

Нормативно-правові акти з питань фізичного захисту підлягають експертизі та погодженню у порядку, встановленому законодавством України. 

Другие статьи закона

Статья 5. Умови досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні 

Статья 5-1. Проектна загроза 

Статья 5-2. Державна система фізичного захисту 

Статья 6. Досягнення цілей фізичного захисту конкретних ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Статья 7. Досягнення цілей фізичного захисту конкретного перевезення 

Статья 8. Охорона та оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Статья 9. Обмеження, що запроваджуються у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України 

Статья 10. Інформація, доступ до якої обмежується 

Статья 11. Одержання іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, допусків та дозволів до місць і робіт, де діють обмеження 

Статья 12. Статус осіб, які здійснюють фізичний захист