Статья 16. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Державна перевірка систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання Порядок проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення диверсій визначає Кабінет Міністрів України. 

Перевірка планів взаємодії, розроблених на випадок вчинення диверсій, здійснюється шляхом проведення відповідних спільних навчань у строк, узгоджений з усіма органами державної влади та юридичними особами, зазначеними у цих планах.

{ Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

Другие статьи закона

Статья 6. Досягнення цілей фізичного захисту конкретних ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Статья 7. Досягнення цілей фізичного захисту конкретного перевезення 

Статья 8. Охорона та оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Статья 9. Обмеження, що запроваджуються у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України 

Статья 10. Інформація, доступ до якої обмежується 

Статья 11. Одержання іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, допусків та дозволів до місць і робіт, де діють обмеження 

Статья 12. Статус осіб, які здійснюють фізичний захист 

Статья 13. Нормування фізичного захисту 

Статья 14. Окремі питання дозвільної діяльності 

Статья 15. Державна експертиза фізичного захисту