Статья 18. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Першочергові вимоги фізичного захисту До першочергових вимог фізичного захисту належать: 

встановлення та здійснення відповідними центральними органами виконавчої влади експлуатуючими організаціями та іншими ліцензіатами порядку фінансування створення та забезпечення функціонування систем фізичного захисту; { Абзац другий статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

створення умов для захисту інформації з обмеженим доступом; 

виконання вимог спеціальної перевірки і допуску до виконання особливих робіт, проведення професійної перепідготовки з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту та виконання інших особливих робіт; { Абзац четвертий статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

призначення відповідальним за організацію виконання вимог та заходів фізичного захисту заступника керівника центрального органу виконавчої влади, одного із заступників керівника експлуатуючої організації; { Абзац п'ятий статті 18 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

призначення наказом одного із заступників керівника підприємства відповідальним за стан системи фізичного захисту цього об'єкта; 

розроблення і виконання планів забезпечення фізичного захисту та планів взаємодії ліцензіатів, органів державної влади і сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії; { Статтю 18 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

створення і забезпечення функціонування системи управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. { Статтю 18 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

Другие статьи закона

Статья 8. Охорона та оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Статья 9. Обмеження, що запроваджуються у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України 

Статья 10. Інформація, доступ до якої обмежується 

Статья 11. Одержання іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, допусків та дозволів до місць і робіт, де діють обмеження 

Статья 12. Статус осіб, які здійснюють фізичний захист 

Статья 13. Нормування фізичного захисту 

Статья 14. Окремі питання дозвільної діяльності 

Статья 15. Державна експертиза фізичного захисту 

Статья 16. Державна перевірка систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Статья 17. Професійна підготовка з фізичного захисту