Статья 20. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Основні вимоги до системи фізичного захисту Система фізичного захисту ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, діє виключно в їх межах і повинна: { Абзац перший частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

визначатися після вибору місця будівництва ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; 

запроваджуватися з початку будівництва ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, кожної окремої його черги; 

змінюватися у разі потреби у процесі будівництва ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, кожної окремої його черги;  

{ Абзац п'ятий частини першої статті 20 виключено на підставі Закону N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 }  

оцінювати та враховувати обстановку в оточенні ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання; { Абзац шостий частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

створюватися з урахуванням проектної загрози, принципів диференційованого підходу та глибокоешелонованого захисту; { Абзац сьомий частини першої статті 20 в редакції Закону N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

забезпечувати протидію незаконному проникненню ззовні та несанкціонованим діям осіб, що перебувають у зонах обмеження доступу, характеристики яких визначені проектною загрозою. { Абзац частини першої статті 20 в редакції Закону N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

Система фізичного захисту перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання діє виключно в межах маршрутів перевезень та транспортних засобів і повинна: 

забезпечувати можливість протидії нападу ззовні; 

враховувати обстановку на маршруті перевезення; 

створюватися заздалегідь та запроваджуватися на період підготовки і здійснення кожного конкретного перевезення. 

Другие статьи закона

Статья 21. Основні вимоги фізичного захисту до діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Статья 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері фізичного захисту 

Статья 23. Повноваження правоохоронних органів у сфері фізичного захисту

Статья 24. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту 

Статья 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Статья 26. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо фізичного захисту 

Статья 27. Витрати на фінансування фізичного захисту 

Статья 28. Порядок планування витрат на фінансування фізичного захисту 

Статья 29. Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту 

Статья 30. Питання охорони ядерних матеріалів під час міжнародного перевезення