Статья 21. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Основні вимоги фізичного захисту до діяльності у сфері використання ядерної енергії Під час здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії мають додержуватися такі основні вимоги фізичного захисту: 

діяльність розпочинається з дотриманням першочергових вимог фізичного захисту, визначених цим Законом; 

маршрути перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання вибираються з урахуванням вимог фізичного захисту та їх категорій; 

у зонах обмеження доступу не можуть знаходитися будь-які будинки, будівлі, споруди тощо, а також робочі місця, безпосередньо не пов'язані з основним технологічним процесом, що здійснюється у цих зонах; 

перевезення або переміщення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання здійснюється тільки за наявності відповідної системи фізичного захисту перевезення або переміщення та життєво важливого місця, де вони розміщуватимуться; 

перевезення ядерних матеріалів здійснюється за умови безперервної на цей період взаємодії представників перевізника, органів державної влади, відповідальних за забезпечення ядерної і радіаційної безпеки та охорони; 

проектування, створення і запровадження в дію систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання здійснюються з додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів і можуть відбуватися за етапами; 

планування маршрутів переміщення будь-яких літальних апаратів у повітряному просторі над ядерними установками здійснюється за погодженням з експлуатуючою організацією. 

Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

Другие статьи закона

Статья 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері фізичного захисту 

Статья 23. Повноваження правоохоронних органів у сфері фізичного захисту

Статья 24. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту 

Статья 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Статья 26. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо фізичного захисту 

Статья 27. Витрати на фінансування фізичного захисту 

Статья 28. Порядок планування витрат на фінансування фізичного захисту 

Статья 29. Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту 

Статья 30. Питання охорони ядерних матеріалів під час міжнародного перевезення 

Статья 31. Допуск озброєних підрозділів охорони інших держав на територію України