Статья 22. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері фізичного захисту Кабінет Міністрів України: 

забезпечує проведення державної політики з фізичного захисту на засадах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами; 

забезпечує розроблення і реалізацію загальнодержавних науково-технічних програм щодо фізичного захисту; 

організовує розроблення і затверджує державний план взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій ( 598-2013-п ), забезпечує тренування (навчання) за цим планом. { Абзац четвертий статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

Другие статьи закона

Статья 23. Повноваження правоохоронних органів у сфері фізичного захисту

Статья 24. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту 

Статья 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Статья 26. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо фізичного захисту 

Статья 27. Витрати на фінансування фізичного захисту 

Статья 28. Порядок планування витрат на фінансування фізичного захисту 

Статья 29. Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту 

Статья 30. Питання охорони ядерних матеріалів під час міжнародного перевезення 

Статья 31. Допуск озброєних підрозділів охорони інших держав на територію України 

Статья 32. Відповідальність за порушення законодавства України з фізичного захисту