Статья 24. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національна академія наук України відповідно до своєї компетенції: 

створюють умови для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні; 

забезпечують реалізацію державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, що відносяться до сфери їх управління, а також перевезень, і контроль за її здійсненням; 

виконують вимоги фізичного захисту; 

беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та у визначенні проектної загрози; { Абзац п'ятий статті 24 в редакції Закону N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

розробляють та реалізують державні програми, плани та заходи щодо фізичного захисту ядерних установок на кожному етапі їх життєвого циклу; 

розробляють і затверджують відомчі та галузеві нормативно-правові акти з фізичного захисту та впроваджують їх у дію; 

організовують і фінансують науково-технічний та науково-дослідний супровід фізичного захисту на підприємствах, що належать до сфери їх управління; 

організовують діяльність щодо визначення, створення, забезпечення функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі і при здійсненні перевезень; 

контролюють забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання і перевезень; 

організовують проведення спеціальної перевірки для надання допусків до особливих робіт, періодичний контроль порядку оформлення допусків; 

організовують взаємодію органів виконавчої влади з питань фізичного захисту; 

організовують та фінансують здійснення перевірок планів взаємодії підрозділів охорони із силами допомоги ззовні; 

розробляють відомчі переліки відомостей з фізичного захисту, що містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом, забезпечують її захист; 

беруть участь у міжнародному співробітництві з фізичного захисту; 

виконують функції замовника та органу управління державними науково-технічними програмами з фізичного захисту; 

подають щорічні звіти з питань фізичного захисту органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. { Абзац сімнадцятий статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

Другие статьи закона