Статья 26. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо фізичного захисту Місцеві державні адміністрації, на території яких розміщені ядерні установки і об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, та (або) проходять маршрути перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, відповідно до своєї компетенції: 

встановлюють порядок обмеження пересувань у межах санітарно-захисних зон ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами; 

організовують розроблення та затверджують територіальні (регіональні) плани взаємодії всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, що знаходяться на їх території, які можуть бути використані у разі вчинення диверсій; { Абзац третій статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

беруть участь у щорічних навчаннях, які проводяться центральними органами виконавчої влади з метою перевірки ефективності територіальних (регіональних) планів взаємодії із залученням представників усіх центральних органів виконавчої влади, визначених у цих планах; 

організовують розроблення та затверджують плани забезпечення охорони ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, що можуть бути виявлені на їх території за межами місць санкціонованого розміщення; 

забезпечують додержання інших вимог фізичного захисту, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

Розділ V ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ 

Другие статьи закона

Статья 16. Державна перевірка систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

Статья 17. Професійна підготовка з фізичного захисту 

Статья 18. Першочергові вимоги фізичного захисту 

Статья 19. Рівень фізичного захисту 

Статья 20. Основні вимоги до системи фізичного захисту 

Статья 21. Основні вимоги фізичного захисту до діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Статья 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері фізичного захисту 

Статья 23. Повноваження правоохоронних органів у сфері фізичного захисту

Статья 24. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту 

Статья 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки