Статья 32. Закона України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Відповідальність за порушення законодавства України з фізичного захисту Порушення законодавства України з фізичного захисту тягне за собою відповідальність відповідно до закону. 

Порушеннями законодавства України у сфері фізичного захисту є: 

порушення норм, правил, стандартів та інструкцій з фізичного захисту; 

порушення вимог щодо забезпечення фізичного захисту; 

здійснення діяльності, пов'язаної з фізичним захистом, без наявності відповідних дозволів (ліцензій); 

невиконання умов відповідних дозволів (ліцензій) з питань фізичного захисту; 

невиконання приписів органів державного управління та державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки щодо фізичного захисту; 

надання дозволів (ліцензій) та приписів щодо фізичного захисту посадовими особами органів державного управління та державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки з порушенням встановленого порядку; 

допуск до особливих робіт на ядерній установці та з ядерними матеріалами осіб, які не пройшли спеціальної перевірки; 

незаконні одержання, володіння, використання, передавання, видозмінення або розпорошення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; 

крадіжка ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання або їх захоплення, а також спроба вчинення таких дій; 

незаконне проникнення на ядерну установку, об'єкт призначений для поводження з радіоактивними відходами, транспортний засіб, призначений для перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; { Абзац одинадцятий частини другої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

вчинення або спроба вчинення диверсії. { Абзац дванадцятий частини другої статті 32 в редакції Закону N 1718-VI ( 1718-17 ) від 17.11.2009 } 

Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; 

відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  

Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 19 жовтня 2000 року N 2064-III

Другие статьи закона

Статья 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері фізичного захисту 

Статья 23. Повноваження правоохоронних органів у сфері фізичного захисту

Статья 24. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту 

Статья 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Статья 26. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо фізичного захисту 

Статья 27. Витрати на фінансування фізичного захисту 

Статья 28. Порядок планування витрат на фінансування фізичного захисту 

Статья 29. Міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту 

Статья 30. Питання охорони ядерних матеріалів під час міжнародного перевезення 

Статья 31. Допуск озброєних підрозділів охорони інших держав на територію України