Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про фізичну культуру і спорт від 24.12.1993 № 3808-XII ЗУ Про фізичну культуру і спорт - Закони України 2014

Про фізичну культуру і спортСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

вид спорту - різновид змагальної діяльності у спорті, що здійснюється з дотриманням визначених правил. Види спорту...


Статья 2. Законодавство України про фізичну культуру і спорт 

Законодавство України про фізичну культуру і спорт базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, відповідних міжнародних договорів України та інших...


Статья 3. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту 

Громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,...


Статья 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту 

Державна політика у сфері фізичної культури і спорту ґрунтується на засадах: 

визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної політики держави; 

визнання...


Статья 5. Державне управління у сфері фізичної культури і спорту 

Державне управління фізичною культурою і спортом здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центральним...


Статья 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, та інших центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту

{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері...


Статья 7. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту 

Перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту....


Статья 9. Спортивні клуби 

Спортивні клуби є закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток визначених напрямів фізичної культури і спорту, видів спорту, здійснюють фізкультурно-оздоровчу та/або...


Статья 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи 

Дитячо-юнацькі спортивні школи є позашкільними навчальними закладами спортивного профілю - закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток здібностей вихованців в обраному виді...


Статья 11. Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю 

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є навчальними закладами системи загальної середньої освіти або вищими навчальними закладами - закладами фізичної культури і спорту, які...


Статья 12. Школи вищої спортивної майстерності 

Школи вищої спортивної майстерності - заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень шляхом проведення постійно діючих...


Статья 13. Центри олімпійської підготовки 

Центри олімпійської підготовки - заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно...


Статья 14. Центри студентського спорту вищих навчальних закладів 

{ Стаття 14 набирає чинності з 1 січня 2012 року згідно з пунктом 1 розділу II Закону N 1724-VI ( 1724-17 ) від 17.11.2009 } 

Центри студентського спорту вищих навчальних закладів -...


Статья 15. Фізкультурно-оздоровчі заклади 

Фізкультурно-оздоровчі заклади (центри, комплекси, клуби, студії тощо) - заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність. 

Фізкультурно-оздоровчі...


Статья 16. Центри фізичного здоров'я населення 

Центри фізичного здоров'я населення - заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною...


Статья 17. Центри фізичної культури і спорту інвалідів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, створює спеціалізований державний...


Статья 18. Колективи фізичної культури 

Колективи фізичної культури є громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які створюються та функціонують на підприємствах, в установах, організаціях з метою здійснення...


Статья 19. Фізкультурно-спортивні товариства 

Фізкультурно-спортивні товариства - громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є:

сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної...


Статья 20. Спортивні федерації 

Спортивні федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо) (далі - спортивні федерації) - громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є: 

...


Статья 21. Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів 

Основними завданнями громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів є: 

залучення учнів та студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та...


Статья 22. Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту 

Основними завданнями громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту є: 

забезпечення розвитку спорту ветеранів та сприяння соціальному...


Статья 23. Національний олімпійський комітет України 

Національний олімпійський комітет України - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні як...


Статья 24. Суб'єкти паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні 

Суб'єктами паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні є національні спортивні федерації інвалідів або їх спілки, що є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного...


Статья 25. Спортивний комітет України 

Спортивний комітет України - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є забезпечення розвитку в Україні неолімпійського спорту. 

Спортивний...


Статья 26. Фізична культура у сфері освіти 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку фізичної культури в навчальних закладах. Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного...


Статья 27. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян 

Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування і...


Статья 28. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи громадян 

Власники підприємств, керівники установ та організацій відповідно: 

створюють працівникам належні умови для фізкультурно-оздоровчої діяльності згідно з колективними договорами; 

...


Статья 29. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення 

Виконавчі органи сільських, селищних рад, підприємства, установи та організації агропромислової галузі, що розташовані в сільській місцевості, сприяють: 

створенню умов для залучення...


Статья 30. Фізична підготовка у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах 

Фізична підготовка військовослужбовців є складовою частиною загальної системи навчання та виховання особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до...


Статья 31. Фізкультурно-оздоровча діяльність і фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів 

Органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності для інвалідів і...


Статья 32. Фізкультурно-оздоровча діяльність у місцях попереднього ув'язнення та в установах виконання покарань 

Громадянам, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення та в установах виконання покарань, гарантується можливість займатися фізкультурно-оздоровчою діяльністю. 

Адміністрація місць...


Статья 33. Дитячий спорт 

Дитячий спорт - напрям спорту, який забезпечує ознайомлення дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших занять спортом. 

Органи державної влади та органи місцевого...


Статья 34. Дитячо-юнацький спорт 

Дитячо-юнацький спорт - напрям спорту, який забезпечує залучення дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної спеціалізації та забезпечення умов для...


Статья 35. Резервний спорт 

Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту,...


Статья 36. Спорт вищих досягнень 

Спорт вищих досягнень - напрям спорту, який забезпечує залучення спортсменів з резервного спорту шляхом подальшої спеціалізації та індивідуалізації їхнього навчально-тренувального процесу з...


Статья 37. Національні збірні команди 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій та фізкультурно-спортивних...


Статья 38. Професійний спорт 

Професійний спорт - комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні з метою отримання...


Статья 39. Визнання видів спорту в Україні 

В Україні не можуть визнаватися види спорту, які пов'язані з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров'я людей або мають антигуманний зміст. 

Порядок визнання видів спорту в...


Статья 40. Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні 

Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні (далі - правила спортивних змагань), включають вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання...


Статья 41. Спортивне суддівство 

Суддівство спортивних змагань здійснюється спортивними суддями - фізичними особами, які пройшли спеціальну підготовку і отримали відповідну кваліфікаційну категорію та уповноважені...


Статья 42. Єдина спортивна класифікація України. Спортивні звання та спортивні розряди 

Єдина спортивна класифікація України визначає порядок, умови та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам і тренерам спортивних звань та спортивних розрядів з видів спорту, визнаних в...


Статья 43. Гарантії підвищення спортивної майстерності 

Спортсменам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, надається за місцем роботи відпустка для підготовки та участі в цих змаганнях у порядку, визначеному Кабінетом...


Статья 44. Спортивні відзнаки і нагороди, спортивна символіка 

До спортивних відзнак належать нагрудні значки, що свідчать про рівень спортивної і суддівської кваліфікації, а також спортивні медалі, якими відзначаються спортсмени, їх тренери та інші...


Статья 45. Організаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

Організація підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчого заходу або спортивного змагання здійснюється відповідно до положення (регламенту) про такий фізкультурно-оздоровчий захід або таке...


Статья 46. Інформаційне забезпечення у сфері фізичної культури і спорту 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють пропагуванню розвитку фізичної культури і спорту з метою зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, фізичного...


Статья 47. Фінансове забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно державного та місцевого бюджетів, а...


Статья 48. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту здійснюється шляхом будівництва та використання спортивних споруд, створення, придбання та використання...


Статья 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

Держава забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту. 

Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність,...


Статья 50. Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту 

Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту здійснюється для проведення наукових досліджень, впровадження їх результатів у практику роботи закладів фізичної культури і спорту,...


Статья 51. Медичне забезпечення сфери фізичної культури і спорту (спортивна медицина) 

Спортивна медицина є складовою системи охорони здоров'я у сфері фізичної культури і спорту та визначає стан здоров'я, фізичний розвиток та функціональний стан організму осіб, які займаються...


Статья 52. Антидопінгова діяльність у сфері фізичної культури і спорту 

Антидопінгова діяльність у сфері фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до закону та міжнародних договорів України. 

Розділ VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ...


Статья 53. Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту 

Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів України. 

Держава сприяє міжнародному співробітництву у...


Статья 54. Відповідальність за порушення законодавства у сфері фізичної культури і спорту 

Особи, винні у порушенні законодавства у сфері фізичної культури і спорту, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону....