Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про гідрометеорологічну діяльність від 18.02.1999 № 443-XIV ЗУ Про гідрометеорологічну діяльність - Закони України 2014

Про гідрометеорологічну діяльністьСтатья 1. Терміни та визначення 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

гідрометеорологічна діяльність - діяльність національної гідрометеорологічної служби, інших юридичних осіб незалежно від форм...


Статья 2. Законодавство України у сфері гідрометеорологічної діяльності 

Відносини у сфері гідрометеорологічної діяльності регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, а також міжнародними договорами, згода на...


Статья 3. Основні принципи державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності 

Основними принципами державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності є: 

державне регулювання та контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності; 

...


Статья 4. Напрями гідрометеорологічної діяльності 

Основними напрямами гідрометеорологічної діяльності є провадження спостережень за гідрометеорологічними умовами, геофізичними процесами в атмосфері та базових спостережень за рівнем...


Статья 5. Суб'єкти відносин у сфері гідрометеорологічної діяльності 

Суб'єктами відносин у сфері гідрометеорологічної діяльності є: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної...


Статья 6. Право на провадження гідрометеорологічної діяльності 

Гідрометеорологічна діяльність на території України провадиться центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері гідрометеорологічної...


Статья 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, належить: 

забезпечення формування...


Статья 7-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, належить: 

реалізація державної політики у сфері...


Статья 8. Компетенція місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері гідрометеорологічної діяльності 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції у сфері гідрометеорологічної діяльності: 

сприяють національній гідрометеорологічній...


Статья 9. Система національної гідрометеорологічної служби 

До системи національної гідрометеорологічної служби входять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, центральний...


Статья 10. Правовий режим майна національної гідрометеорологічної служби 

Правовий режим майна національної гідрометеорологічної служби встановлюється законодавством. 

Майно підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби...


Статья 11. Правове становище та соціальні гарантії працівників національної гідрометеорологічної служби 

Розміри посадових окладів працівників національної гідрометеорологічної служби, надбавок за шкідливі умови праці, за вислугу років у системі національної гідрометеорологічної служби, інші...


Статья 12. Державна система гідрометеорологічних спостережень 

Державна система гідрометеорологічних спостережень національної гідрометеорологічної служби складається із стаціонарних і пересувних пунктів та технічних засобів спостережень: 

...


Статья 13. Охоронні зони навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності 

З метою відвернення негативного впливу господарської та іншої діяльності на процес проведення гідрометеорологічних, геліогеофізичних спостережень та базових спостережень за забрудненням...


Статья 14. Програма та обсяги гідрометеорологічних спостережень, вимоги до проведення вимірювань 

Програма та обсяги гідрометеорологічних спостережень та порядок проведення вимірювань визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 15. Державний облік і реєстрація матеріалів гідрометеорологічних спостережень 

Матеріали гідрометеорологічних спостережень підлягають обов'язковому державному обліку і державній реєстрації з метою їх узагальнення, збереження і використання. 

Суб'єкти...


Статья 16. Гідрометеорологічне забезпечення 

Види гідрометеорологічного забезпечення та порядок його здійснення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної...


Статья 17. Гідрометеорологічне обслуговування та надання інших послуг 

Гідрометеорологічне обслуговування та надання інших послуг у сфері гідрометеорологічної діяльності здійснюється підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління...


Статья 18. Державне регулювання у сфері гідрометеорологічної діяльності 

Державне регулювання у сфері гідрометеорологічної діяльності здійснюється шляхом формування державної політики в цій сфері та контролю за додержанням законодавства під час її...


Статья 19. Державний контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності

{ Назва статті 19 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

Державний контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності забезпечує центральний орган виконавчої...


Статья 21. Фінансування національної гідрометеорологічної служби 

Фінансування діяльності національної гідрометеорологічної служби здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Порядок використання коштів Державного бюджету України...


Статья 22. Позабюджетне фінансування національної гідрометеорологічної служби 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, може створювати фонд підтримки національної гідрометеорологічної служби. Порядок...


Статья 23. Матеріально-технічне забезпечення національної гідрометеорологічної служби 

Матеріально-технічне забезпечення діяльності національної гідрометеорологічної служби здійснюється згідно з відповідними державними цільовими програмами.

{ Частина перша статті 23 із...


Статья 24. Міжнародне співробітництво у сфері гідрометеорологічної діяльності 

Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері гідрометеорологічної діяльності відповідно до міжнародних двосторонніх та багатосторонніх договорів, сприяє формуванню і розвитку єдиних...


Статья 25. Відповідальність за порушення законодавства у сфері гідрометеорологічної діяльності 

Порушеннями законодавства у сфері гідрометеорологічної діяльності є: 

недодержання вимог щодо господарської та іншої діяльності в охоронних зонах пунктів гідрометеорологічних...