Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про господарські товариства від 19.09.1991 № 1576-XII ЗУ Про господарські товариства - Закони України 2014

Про господарські товаристваСтатья 1. Господарські товариства 

Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. { Статтю 1 доповнено частиною першою згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від...


Статья 2. Найменування товариства 

Найменування товариства повинно містити відомості про його організаційно-правову форму (вид товариства), назву, а також інші відомості, передбачені законом.

{ Частина перша статті 2 в...


Статья 3. Засновники та учасники товариства 

{ Дію частини першої статті 3 зупинено у частині права державних підприємств бути засновниками або учасниками господарських товариств згідно з Декретом N 24-92 від 31.12.92 }

...


Статья 4. Установчі документи товариства 

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство - засновницького договору....


Статья 5. Строк діяльності товариства 

Якщо в установчих документах товариства не вказано строк його діяльності, товариство визнається створеним на невизначений строк. 

{ Стаття 6 втратила чинність у частині, що...


Статья 6. Державна реєстрація товариства 

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. 

Державна реєстрація товариств проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації...


Статья 7. Державна реєстрація змін в установчих документах товариства 

Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, підлягають державній реєстрації за тими ж...


Статья 8. Наслідки по угодах, укладених до реєстрації товариства 

Товариство може відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди тільки після його реєстрації. Угоди, укладені від імені товариства до...


Статья 9. Дочірні підприємства, філії та представництва товариств 

Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України. 

{ Стаття...


Статья 10. Права учасників товариства 

Учасники товариства мають право: 

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим...


Статья 11. Обов'язки учасників товариства 

Учасники товариства зобов'язані: 

а) додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства; 

б)...


Статья 11-1. Законодавство про господарські товариства 

Законодавство про господарські товариства ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), і складається із Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Господарського...


Статья 12. Власність на майно товариства 

Товариство є власником: 

майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; { Абзац другий частини першої статті 12 в редакції Закону N...


Статья 13. Вклади учасників та засновників товариства 

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не...


Статья 14. Фонди товариства 

У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу, а також інші фонди,...


Статья 15. Прибуток товариства 

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства...


Статья 16. Зміни статутного (складеного) капіталу 

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу. 

Збільшення статутного (складеного) капіталу може бути здійснено лише після...


Статья 17. Перевірки фінансової діяльності товариства 

Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійними органами товариства та аудиторськими...


Статья 18. Облік та звітність товариства 

Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством. { Частина перша статті 18 в редакції Законів N...


Статья 19. Припинення товариства 

Припинення товариства здійснюється в порядку, встановленому законом.

{ Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2692-XII ( 2692-12 ) від 14.10.92, N 82/95-ВР ( 82/95-ВР )...


Статья 21. Черговість задоволення вимог кредиторів 

У разі припинення платоспроможного товариства вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, встановленої Цивільним кодексом України ( 435-15 ). 

У разі визнання...


Статья 23. Органи управління товариством та їх посадові особи 

Управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства. 

Посадовими особами органів управління...


Статья 24. Поняття акціонерного товариства 

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки...


Статья 25. Види акціонерних товариств 

До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство,...


Статья 26. Засновники акціонерного товариства 

Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни. 

Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними...


Статья 27. Випуск акціонерним товариством цінних паперів 

Акціонерне товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі додаткового випуску акцій без...


Статья 28. Придбання акцій 

Акції купуються учасниками при створенні акціонерного товариства на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного (складеного)...


Статья 29. Розповсюдження акцій 

При створенні акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої підписки на них (у відкритих акціонерних товариствах) або розподілу всіх акцій між засновниками (у...


Статья 30. Відкрита підписка на акції 

Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного товариства організується засновниками. Засновники в будь-якому випадку зобов'язані бути держателями акцій на суму не менше 25 відсотків...


Статья 31. Розподіл всіх акцій між засновниками акціонерного товариства 

У випадках, коли всі акції акціонерного товариства розподіляються між засновниками, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не менше 50 відсотків номінальної вартості...


Статья 32. Придбання акціонерним товариством власних акцій 

Акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний (складений) капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед...


Статья 33. Оплата акцій 

Акціонер у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. 

У разі несплати у...


Статья 34. Заборона випуску акцій для покриття збитків 

Акціонерному товариству забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю. 

{ Стаття 35 втратила чинність у частині, що стосується...


Статья 35. Установчі збори акціонерного товариства 

Установчі збори акціонерного товариства скликаються у строк, зазначений у повідомленні, але не пізніше двох місяців з моменту завершення підписки на акції. 

В разі пропущення...


Статья 36. Повноваження установчих зборів акціонерного товариства 

Установчі збори акціонерного товариства вирішують такі питання: 

а) приймають рішення про створення акціонерного товариства і затверджують його статут; 

б) приймають...


Статья 37. Зміст статуту акціонерного товариства 

Статут акціонерного товариства, крім відомостей, вказаних у статті 4 цього Закону, повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій...


Статья 38. Порядок збільшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства 

Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшувати статутний (складений) капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче...


Статья 39. Порядок зменшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства 

Рішення про зменшення статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства приймається у тому ж порядку, що і про збільшення його статутного (складеного) капіталу. 

Зменшення...


Статья 40. Повідомлення про загальні збори з питання змін статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства 

У повідомленні про наступне скликання загальних зборів для вирішення питання про зміни статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства повинні міститися: 

а) мотиви,...


Статья 41. Вищий орган акціонерного товариства 

Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є....


Статья 42. Правомочність рішень загальних зборів акціонерів 

Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань: 

а) зміна статуту товариства; 

б)...


Статья 43. Порядок скликання загальних зборів акціонерів 

Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за...


Статья 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів 

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. { Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 769/97-ВР від 23.12.97...


Статья 45. Періодичність скликання загальних зборів акціонерів. Позачергові збори 

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства. 

Позачергові збори акціонерів скликаються у разі...


Статья 46. Наглядова рада акціонерного товариства 

В акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися наглядова рада акціонерного товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах...


Статья 47. Виконавчий орган акціонерного товариства 

Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом. 

Виконавчий орган вирішує всі...


Статья 48. Голова і члени правління акціонерного товариства 

Голова правління акціонерного товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із...


Статья 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів. 

Членами ревізійної комісії...


Статья 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю 

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

{ Частина перша статті...


Статья 51. Особливості змісту установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю 

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад...


Статья 52. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю

{ Назва статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 } 

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті...


Статья 53. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи 

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього...


Статья 54. Оплата вартості майна при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю 

При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після...


Статья 55. Правонаступники (спадкоємці) учасника товариства з обмеженою відповідальністю 

При реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або у зв'язку із смертю громадянина, учасника товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього...


Статья 56. Строк набрання чинності рішенням про зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

{ Назва статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 } 

Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його статутного...


Статья 57. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі 

Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі...


Статья 58. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю 

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. 

Представники...


Статья 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю 

До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й" статті 41 цього Закону, належить:

а) встановлення розміру,...


Статья 60. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю 

Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. { Частина перша статті 60 із...


Статья 61. Періодичність скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Позачергові збори 

Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. 

Позачергові загальні...


Статья 62. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю 

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу...


Статья 63. Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обмеженою відповідальністю 

Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що утворюється загальними зборами учасників товариства з їх числа, в...


Статья 64. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністю 

Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути...


Статья 65. Поняття товариства з додатковою відповідальністю 

Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства...


Статья 66. Поняття повного товариства 

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм...


Статья 67. Зміст засновницького договору про повне товариство 

Засновницький договір про повне товариство, крім умов, передбачених статтями 4 і 66 цього Закону, повинен визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення...


Статья 68. Ведення справ повного товариства 

Ведення справ повного товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників. 

Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них,...


Статья 69. Відступлення частки (її частини) учасника повного товариства 

Передача учасником повного товариства своєї частки (її частини) іншим учасникам цього товариства або третім особам може бути здійснена лише за згодою всіх учасників.

З передачею частки...


Статья 70. Про заборону учасникам повного товариства конкурувати з повним товариством 

Учасники повного товариства не вправі від свого імені та в своїх інтересах здійснювати угоди, однорідні з цілями діяльності товариства, а також брати участь у будь-яких товариствах (крім...


Статья 71. Вихід учасника з повного товариства 

Учасник повного товариства, що було створено на невизначений строк, може в будь-який час вийти з товариства, попередивши про це не пізніш як за 3 місяці.

Вихід із товариства, що було...


Статья 72. Виключення учасника з повного товариства 

Учасника повного товариства, який систематично не виконує чи неналежним чином виконує обов'язки або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства в...


Статья 73. Звернення стягнення на частку учасника в повному товаристві 

Звернення стягнення на частку учасника в повному товаристві за його власними зобов'язаннями не допускається. При недостатності майна учасника для покриття боргів за зобов'язаннями кредитори...


Статья 74. Відповідальність учасників за борги повного товариства 

Якщо при ліквідації повного товариства виявиться, що наявного майна не вистачає для сплати всіх боргів, за товариство у недостатній частині несуть солідарну відповідальність його учасники усім...


Статья 75. Поняття командитного товариства 

Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за...


Статья 76. Зміст засновницького договору про командитне товариство 

Засновницький договір про командитне товариство, крім умов, передбачених статтею 4 цього Закону, повинен включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і...


Статья 77. Застосування щодо командитного товариства норм про повне товариство 

Щодо командитного товариства застосовуються норми статей 67-74 з урахуванням особливостей, передбачених статтями 78-83 цього Закону. 


Статья 78. Вступ вкладника до командитного товариства 

Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів. 


Статья 79. Права вкладників командитного товариства 

Вкладник командитного товариства має право: 

а) одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному капіталі товариства в порядку, встановленому...


Статья 80. Обов'язки вкладників командитного товариства 

Вкладники командитного товариства повинні вносити вклади і додаткові внески у розмірі, способами і у порядку, передбаченими засновницьким договором. 

Сукупний розмір часток...


Статья 81. Управління справами командитного товариства 

Управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю.

У командитному товаристві, де є тільки один учасник з повною відповідальністю,...


Статья 82. Відповідальність вкладника командитного товариства 

Якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, то в разі схвалення його дій командитним товариством він звільняється від...


Статья 83. Особливості припинення командитного товариства 

Командитне товариство, крім підстав, зазначених у статті 19 цього Закону, припиняється також у разі вибуття всіх учасників з повною відповідальністю. 

Командитне товариство...